Podczas zajęć kreatywnych z biologii uczniowie klasy VII b 26.10.2022 r. w trakcie zajęć nt. "Czynniki potrzebne do przebiegu fotosyntezy" i klasy VIIa 27.10.2022 r. w trakcie zajęć nt. "Czynniki potrzebne do przebiegu fotosyntezy" wykorzystywali materiały z zestawów "Plants Activites" zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Zajęcia miały na celu zbadanie doświadczalnie zbadanie jakie czynniki wpływają na fotosyntezę fasoli zwyczajnej.

Podczas lekcji fizyki uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali elektroskopy i wykonywali eksperymenty dotyczące tematu "Rodzaje elektryzowania ciał" z wykorzystaniem zestawów NTL ELEKTROSTATIKA P9902-5S oraz zestawów SMARTBEE CLUB Unbox curiosityl ELEKROSTATYKA zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Uczniowie wykonywali doświadczenia elektryzowania przez: pocieranie, dotyk, indukcję (wpływ).

Na zajęciach kreatywnych z biologii uczniowie klasy VIIb 12.10.2022 r. nt. "Ćwiczymy mikroskopowanie" wykorzystywali pomoce "Human body" zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.
Uczniowie układali elementy budowy szkieletu człowieka: szkielet osiowy, szkielet obręczy i szkielet kończyn, a na same zakończenie połączyli w całość. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem kart z opisem szkieletu.
Celem zajęć było powtórzenie wiadomości o układzie kostnym człowieka.

12.10.2022 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Przykłady innych kwasów tlenowych" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Otrzymywania kwasu fosforowego (V)" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności