Podczas zajęć kreatywnych z biologii w klasie 7a  z dnia 07.11.2022 r. nt. "Szkielet człowieka - zajęcia praktyczne" wykorzystano pomoce "Human body" zakupione w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.
Uczniowie układali elementy budowy szkieletu człowieka: szkielet osiowy, szkielet obręczy i szkielet kończyn, a na same zakończenie połączyli w całość. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem kart z opisem szkieletu.
Celem zajęć było powtórzenie wiadomości o układzie kostnym człowieka.

Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar natężenia prądu" uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali obwody elektryczne i wykonywali pomiar natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez żarówkę z wykorzystaniem zestawów NTL ELECTRICITY P9901-4D i amperomierzy zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

25.11.2022 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Reakcje zobojętniania" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Reakcji zasady sodowej z kwasem chlorowodorowym" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

25.11.2022 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Gęstość substancji" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. W trakcie zajęć wyznaczono gęstości cukru i mąki.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności