Podczas lekcji fizyki nt. "Pomiar oporu elektrycznego" uczniowie klas ósmych pracując w grupach budowali obwody elektryczne i wykonywali pomiary napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez żarówkę w celu wyznaczenia oporu elektrycznego z wykorzystaniem zestawów NTL ELECTRICITY P9901-4D i amperomierzy oraz woltomierzy zakupionych w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

07.12.2022 r. uczniowie klasy 8E podczas lekcji chemii nt. "Reakcje metali z kwasami" wykonywali m.in. eksperyment dotyczący "Reakcje magnezu z kwasami" z wykorzystaniem zestawu EMPIRIUSZ z zużyciem gogli VR zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

06.12.2022 r. podczas lekcji fizyki w klasach siódmych nt. "Wyznaczanie gęstości substancji" wykorzystano szkło laboratoryjne zakupione w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. W trakcie zajęć wyznaczono m.in. gęstość ciała stałego o nieregularnym kształcie.

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszlosci

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności