W zakładce Organizacja szkoły Stołówka szkolna znajduje się wniosek (załącznik nr 1) o korzystaniu z usług stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku na rok szkolny 2020/20201.

Rodzice zainteresowani korzystaniem przez ich dziecko z obiadów w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o wypełnienie wniosku i dostarczenie do szkoły w dniach 2.06.2020r do 15.06.2020r.

Jednocześnie informuję, iż nadpłata z marca zostanie przeniesiona na poczet wpłat za obiady za wrzesień ( dotyczy rodziców, którzy dokonali wpłaty za cały miesiąc marzec 2020r). W sytuacji rezygnacji z obiadów od września 2020r. zobowiązuję rodziców do wypełnienia wniosku o rezygnacji (załącznik nr 2) i dostarczenia w w/w terminie do szkoły wraz z numerem konta w celu zwrotu nadpłaty za marzec.

Kalendarz roku szkolnego 2020 / 2021

Lp.

Data

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2020

3.

Ferie zimowe

25 stycznia  –  7 lutego  2021

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021

6.

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021

7.

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2020 (niedziela) - Wszystkich Świętych

11 listopada 2020 (środa) – Narodowe Święto Niepodległości

25 – 26 grudnia 2020 (piątek, sobota) - Boże Narodzenie

1 stycznia 2021 (piątek) - Nowy Rok

6 stycznia 2021 (środa) - Trzech Króli

4 – 5 kwietnia 2021 (niedziela, poniedziałek) - Wielkanoc

1 maja 2021 (sobota) - Święto Pracy

3 maja 2021 (poniedziałek) - Konstytucja Trzeciego Maja

3 czerwca 2021 (czwartek) - Boże Ciało

8.

Dodatkowe dni wolne od pracy lub zajęć dydaktycznych.

14 października 2020 (środa)

12, 13 listopada 2020 (czwartek, piątek)

7, 8 stycznia 2021 (czwartek, piątek)

25,26,27 maja 2021 – (wtorek, środa, czwartek)

4 czerwca 2021 (piątek)

DZWONKI

od 21.09.2020r.

1. 8:00 - 8:45

2. 8:50 - 9:35

3. 9:40 - 10:25

4. 10:30 - 11:15

PRZERWA 20 MIN.

5. 11:35 - 12:20

PRZERWA 20 MIN.

6. 12:40 - 13:25

PRZERWA 20 MIN.

7. 13:45 - 14:30

8. 14:35 - 15:20

9. 15:25 - 16:10

10. 16:15 - 17:00

Regulamin stołówki szkolnej przy SP44

WNIOSEK RODZICA - Załącznik Nr 1.docx

Rezygnacja z obiadów - Załącznik Nr 2.docx


Dotyczy uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021

KONTO WPŁAT ZA KARTY OBIADOWE STOPEREK

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 im. STANISŁAWA MONIUSZKI

ul. RUMIANKOWA 13

15-665 BIAŁYSTOK

56 1240 1154 1111 0000 2147 8891.

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASA DO KTÓREJ BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DZIECKO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OPŁATA ZA KARTĘ WYNOSI 15 ZŁOTYCH

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„PROMED - SCHOL”

Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 44

 Rok szk. 2020/2021

 piel. specj. Dorota Bychowska

  • ­    poniedziałek:8.00-15.35
  • ­    wtorek:12.15-15.35
  • ­    środa:8.00-11.20
  • ­    czwartek:8.00-15.35
  • ­    piątek:12.15-15.35

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.