W zakładce Organizacja szkoły Stołówka szkolna znajduje się wniosek (załącznik nr 1) o korzystaniu z usług stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku na rok szkolny 2020/20201.

Rodzice zainteresowani korzystaniem przez ich dziecko z obiadów w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o wypełnienie wniosku i dostarczenie do szkoły w dniach 2.06.2020r do 15.06.2020r.

Jednocześnie informuję, iż nadpłata z marca zostanie przeniesiona na poczet wpłat za obiady za wrzesień ( dotyczy rodziców, którzy dokonali wpłaty za cały miesiąc marzec 2020r). W sytuacji rezygnacji z obiadów od września 2020r. zobowiązuję rodziców do wypełnienia wniosku o rezygnacji (załącznik nr 2) i dostarczenia w w/w terminie do szkoły wraz z numerem konta w celu zwrotu nadpłaty za marzec.

Kalendarz roku szkolnego 2019 / 2020

Lp.

Data

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2019

3.

Ferie zimowe

20 stycznia – 2 lutego 2020

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020

6.

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020

7.

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2019 (piątek) - Wszystkich Świętych

11 listopada 2019 (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości

25 – 26 grudnia 2019 (środa, czwartek) - Boże Narodzenie

1 stycznia 2020 (środa) - Nowy Rok

6 stycznia 2020 (poniedziałek) - Trzech Króli

12 – 13 kwietnia 2020 (niedziela, poniedziałek) - Wielkanoc

1 maja 2020 (piątek) - Święto Pracy

3 maja 2020 (niedziela) - Konstytucja Trzeciego Maja

11 czerwca 2020 (czwartek) - Boże Ciało

8.

Dodatkowe dni wolne od pracy lub zajęć dydaktycznych.

14 października 2019 (poniedziałek)

7 stycznia 2020 (wtorek)

20 kwietnia 2020 (poniedziałek)

12 czerwca 2020 (piątek)

21,22,23 kwietnia 2020 (wtorek, środa, czwartek)

1. 800 – 845

2. 855 – 940

3. 950 – 1035

4. 1045 – 1130

PRZERWA 20 MINUT

5. 1150 – 1235

PRZERWA 20 MINUT

6. 1255 – 1340

PRZERWA 20 MINUT

7. 1400 – 1445

8. 1455 – 1540

9. 1550 – 1635

10. 1645 – 1730

Regulamin stołówki szkolnej przy SP44

WNIOSEK RODZICA - Załącznik Nr 1.docx

Rezygnacja z obiadów - Załącznik Nr 2.docx


Dotyczy uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021

KONTO WPŁAT ZA KARTY OBIADOWE STOPEREK

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 im. STANISŁAWA MONIUSZKI

ul. RUMIANKOWA 13

15-665 BIAŁYSTOK

56 1240 1154 1111 0000 2147 8891.

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASA DO KTÓREJ BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DZIECKO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OPŁATA ZA KARTĘ WYNOSI 15 ZŁOTYCH

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„PROMED - SCHOL”

Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 44

 Rok szk. 2019/2020

 piel. specj. Tamara Maksimczuk

Poniedziałek: 8:00 - 15:35
Wtorek:                       12.25 – 15.35
Środa:                           8:00 - 15:35
Czwartek: 12.35 – 15.35
Piątek: 8.00 – 15.35

„WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJEMY, WSZYSTKIE SIŁY I MOŻLIWOŚCI,

MAMY JUŻ W SOBIE, OD ZAWSZE

TRZEBA JE TYLKO ODKRYĆ”

W swojej codziennej pracy, towarzysząc innym w podróży
„w głąb siebie”, sama odkrywam i wzbogacam własną osobę,
bo przecież praca nad sobą nie ma końca…

Zapraszam, gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z kolegą, rodzicem, nauczycielem.
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.
 6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą „ z którą sam nie potrafisz sobie poradzić”!

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Dzień tygodnia Godziny pracy

Poniedziałek

8.30-11.30

5. 11.50 – 12.30 VII c s. 101

6. 12.55 – 13.40 VII c s. 207

Wtorek

9.00-10.30

4. 10.45 – 11.30 VII c s. 108

11.30-12.30

6. 12.55 – 13.40 VII c s. 101

14.00-16.30

Środa

8.00-12.30

6. 12.55 – 13.40 VII c s. 102

7. 14.00 – 14.45 VII c s. 03

Czwartek

3 . 9.50 – 10.35 VII c s. 214

4. 10.45 – 11.30 VII c s. 202

11.30-16.00

16.00 – 17.00 Wolontariat

Piątek

2. 8.55 – 9.40 VII c  s. 101

3. 9.50 – 10.35 VII c s. 108

11.00-14.00

Świetlica szkolna jest miejscem ,w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed zajęciami szkolnymi lub po ich zakończeniu. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji.

Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:        

1.Złożenie pisemnego wniosku- Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy przez rodziców dziecka   (wnioski u wychowawców świetlicy)

2.Zapoznanie się i podpisanie regulaminu świetlicy przez rodzica

3.Rozpatrzenie wniosku przez komisję rekrutacyjną

4.Ustalenie listy uczniów objętych stałą opieką świetlicy do ostatniego dnia nauki bieżącego roku szkolnego

NAUCZYCIELE - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Barbara Bożena Brzozowska
Iwona Jabłonowska
Aleksandra Kałuża
Ewa Kujawska
Anna Kuptel
Joanna Przastek

REGULAMIN ŚWIETLICY:

1.Świelica czynna jest w godzinach 7.00-17.00
2.Wychowanek zgłasza swoje przyjście oraz każdorazowe wyjścia ze świetlicy
3.Wychowanek świetlicy zachowuje się poprawnie w czasie organizowanych zajęć i spożywania       posiłków
4.Zachowuje ciszę w czasie odrabiania lekcji
5.Dba o czystość osobistą i świetlicy
6.Szanuje zabawki, gry i wszystkie przedmioty znajdujące się w świetlicy
7.Zwraca wypożyczone gry w należytym porządku
8.Przestrzega zasad BHP, nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych uczniów
9.Wypełnia polecenia wychowawcy i bierze czynny udział w zajęciach
10.Nie bawi się telefonem komórkowym,MP3,MP4,tabletem
11.Rodzice są zobowiązani odbierać dzieci ze świetlicy do godz.17.00
12.Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest tylko w przypadku złożenia przez rodziców pisemnego oświadczenia, inne formy np. telefon są niedozwolone.

Za nieprzestrzeganie regulaminu stosuje się:

 • upomnienie wychowawcy
 • powiadomienie wychowawcy klasy
 • powiadomienie rodziców

Za wzorowe zachowanie stosuje się:

 • pochwała wychowawcy
 • pochwała przed klasą
 • pochwała przed rodzicami

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:

 • Zajęcia żywego słowa
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia umuzykalniające
 • Zajęcia rekreacyjno – ruchowe
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Zajęcia sportowe

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

 • Pasowanie na Świetliczaka- październik/listopad
 • „Jesienny bukiet”- kiermasz charytatywny - październik
 • Zabawa andrzejkowa- listopad
 • Mikołajki-grudzień
 • Pocztówka lub ozdoba bożonarodzeniowa- szkolny i międzyszkolny konkurs plastyczny -grudzień
 • Aukcja ozdób świątecznych na cele charytatywne - grudzień
 • Zabawa karnawałowa - styczeń
 • Walentynki - luty
 • Pocztówka lub ozdoba wielkanocna- szkolny i międzyszkolny konkurs plastyczny - kwiecień
 • Aukcja pocztówek i ozdób świątecznych na cele charytatywne - kwiecień
 • „Zdrowe asy z naszej klasy”- szkolny konkurs plastyczny - kwiecień
 • „Dzikie wysypisko niszczy środowisko”-szkolny konkurs ekologiczny - maj
 • Konkurs recytatorski wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima - maj
 • „Bezpieczne wakacje” – szkolny konkurs plastyczny - czerwiec
 • „Dzień Dziecka i sportu-zespołowa rywalizacja - czerwiec

Nasi uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są również zabawy, konkursy, imprezy.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku jest organizatorem dwóch międzyszkolnych konkursów plastycznych: „Pocztówka i ozdoba Bożonarodzeniowa lub Noworoczna” i „Pocztówka i ozdoba wielkanocna” oraz wielu szkolnych.

Nasi wychowankowie mogą próbować swoich sił aktorskich. Co roku przygotowywane jest przedstawienie na imprezę w świetlicy „Pasowanie na Świetliczka” oraz dla przedszkolaków z pobliskiego przedszkola i uczniów klas I - III.

W ramach zajęć plastycznych nauczyciele świetlicy przygotowują uczniów do szkolnych, międzyszkolnych ,wojewódzkich konkursów, w których dzieci odnoszą liczne sukcesy.

„Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat.. .”

Lucyna Krzemieniecka

Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego. Stanowi ośrodek informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Służy realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

Nowoczesna biblioteka to przede wszystkim miejsce, w którym uczeń ma możliwość poszukiwania wiadomości, przyswajania wiedzy, a także rozwijania swoich zainteresowań.

W BIBLIOTECE MOŻESZ:

ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA

POCZYTAĆ KSIĄŻKI

POUCZYĆ SIĘ

ODROBIĆ LEKCJE

OBEJRZEĆ WYSTAWY

ODPOCZĄĆ

SPOTKAĆ PRZYJACIÓŁ

SKORZYSTAĆ Z INTERNETU

MIŁO SPĘDZIĆ CZAS

Biblioteka czynna jest w godzinach: 8.00 – 14.30

Szkolna biblioteka posiada bogaty księgozbiór. Z wypożyczalni i czytelni korzysta wielu uczniów i nauczycieli.

W pracach bibliotecznych chętnie pomaga grupa uczniów, tzw. „aktyw biblioteczny”. Dyżurują podczas przerw, pomagają w przygotowaniu uroczystości szkolnych, uczą się praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej.

W bibliotece działa również koło literacko-teatralne. W zajęciach koła uczestniczą chętni uczniowie zainteresowani literaturą, teatrem, grą aktorską.

Do cyklicznych imprez odbywających się w bibliotece należą :

 • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
 • Pasowanie uczniów klas I na czytelników
 • Spotkania z poezją
 • Akcja Podaruj książkę bibliotece
 • Udział w ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom
 • Konkursy literackie, plastyczne
 • Wystawy tematyczne i okolicznościowe 

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W BIBLIOTECE:

 • Joanna Ignatowicz
 • Elżbieta Zalewska
 • Bożena Pawluczuk

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.