W I półroczu roku szk. 2021/2022 biblioteka szkolna przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”, 
w ramach którego zostały pozyskane środki finansowe na rozwój i modernizację biblioteki. Dotacja objęła 80% środków przy 20% wkładzie własnym.
Pozyskane środki zostały przeznaczone na:
zakup nowości wydawniczych oraz lektur – 7.500 zł
materiały do realizacji działań promujących czytelnictwo – książki na nagrody – 1000 zł
wymiana sprzętu komputerowego i zakup oprogramowania – 6.500 zł

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności