25 LAT MINĘŁO...

JUBILEUSZ XXV – LECIA

Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki

27 maja 2013 roku był dla społeczności naszej szkoły dniem szczególnym. Tego właśnie dnia miały miejsce obchody Jubileuszu XXV – lecia Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku. Obchody rozpoczęły się 25 maja mszą świętą w kościele pw. św. Jadwigi Królowej i nabożeństwem w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Podniosłość święta podkreśliła obecność pocztu sztandarowego szkoły.

Dnia 27 maja miały miejsce uroczystości w szkole. Salę gimnastyczną wypełnili uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, emerytowani nauczyciele oraz znamienici goście. O godzinie 11.00 odbyła się akademia, która była okazją do wspomnień i refleksji nad przemijającym czasem. W części artystycznej mieliśmy okazję obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą historii naszej szkoły, która sięga roku 1988. Wspomnienia przeplatały utwory muzyczne w wykonaniu chóru uczniowskiego, chóru nauczycieli i solistów oraz wiersze.

Aby umożliwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, przygotowano wystawy, na których zaprezentowano najważniejsze wydarzenia z życia szkoły oraz przedstawiono szeroką ofertę zajęć odbywających się w naszej szkole. Dużym powodzeniem cieszyły się stare kroniki, zarówno klasowe, jak   i szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Święto szkoły stało się również okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów w nauce i sporcie. Goście mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej wyłożonej w holu szkoły.

W tym ważnym dla nas dniu zaszczycili nas swoją obecnością:

 • Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy JAKUB Arcybiskup Białostocki i Gdański
 • Ks. Kanonik Kazimierz Fiedorowicz - Proboszcz Parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej 
 • Ks. Maciej Kozłowski - Proboszcz Parafii p.w. N.M.P. z Guadelupe 
 • Ks. Jerzy Sęczek - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Białostockiej 
 • Ks. mitrat Walenty Olesiuk
 • Ks. Andrzej Popławski - Wizytator katechezy prawosławnej  
 • Wiesława Ćwiklińska - Wicekurator Oświaty w Białymstoku              
 • Lucja Orzechowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji UM w Białymstoku 
 • Andrzej Uścinowicz – członek Zarządu Oddziału ZNP 
 • Dorota Gaszyńska – Dyrektor PS Nr 76 
 • Bogusława Czyrska – Dyrektor PS Nr 77
 • Andrzej Danieluk – Dyrektor SP Nr 43 
 • Tomasz Blecharczyk – Dyrektor SP Nr 49 
 • Leszek Kochanowski – Dyrektor ZSO Nr 9
 • Antoni Ćwikliński – Dyrektor V LO 
 • Dariusz Mierzyński – Dyrektor PG Nr 18 
 • Anna Zalewska – Dyrektor SP Nr 16 
 • Lena Ławniczuk – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Św. Cyryla i Metodego 
 • Grażyna Citko – Dyrektor PS Nr 1 Ochrony Zdrowia 
 • Jerzy Bołtuć – Dyrektor SP Nr 34 
 • Marcin Hodun – Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie  
 • Grażyna Rutkowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie  
 • insp. Irena Doroszkiewicz - Komendant Miejski Policji 
 • sierż. sztab. Monika Falkowska – Wydział Prewencji KWP w Białymstoku                           
 • kom. Kamil Tomaszczuk -Naczelnik Wydziału Prewencji KMP 
 • st. asp. Anna Baczyńska - Kierownik Rewiru Dzielnicowych III Komisariatu Policji 
 • Jerzy Cywoniuk - Prezes SM „Słoneczny Stok” w Białymstoku 
 • Cezary Zajkowski - Prezes KPK Sp. z o.o. 
 • Józef Piotr Klim – wiceprezes zarządu PKS Sp. z o.o. 
 • Jarosław Kazberuk oraz Marcin Orłowski - Jagiellonia Judo Club 
 • Jan Lisowski - Prezes Zarządu Aerosol Metal Box Sp. z o. o. Charnowo Ustka 
 • prof. dr hab. Wioletta Miłkowska - Regionalny Koordynator Programu „Śpiewająca Polska” 
 • Agnieszka Hanusewicz - Wiceprezes Białostockiego Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki 
 • Małgorzata Lech - Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej 
 • Tomasz Filipczuk – „GRUPA EDUKACJA” 
 • Maria Katarzyna Żywno – Świetlica Socjoterapeutyczna „SZANSA”
 • Rafał Średziński - Prezes Stowarzyszenia „My dla innych” 
 • Waldemar Sadłowski - Założyciel UKS „KoLA” 
 • Dorota Dąbrowska – przewodnicząca Rady Rodziców
 • Mariola Rogalska – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
 • Mariusz Kozak – skarbnik Rady Rodziców

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, nauczycielom i uczniom za zaangażowanie i pomoc w organizacji naszej uroczystości.

Szczególne podziękowania za okazane wsparcie finansowe składamy sponsorom:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1
 • Jerzy Cywoniuk – Prezes SM „Słoneczny Stok” , Białystok, ul. Armii Krajowej 7
 • Cezary Zajkowski – Prezes KPK Sp. z o.o., Białystok, ul. Składowa 7
 • Wiesława Bazylewicz – WIB, Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 40/74
 • Maciej Rusek – Prezes Zarządu Flesz Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wrzeciono 2A/25
 • Marian Ciepły – Handel Artykułami Mięsnymi i Spożywczymi, Białystok, ul. Magnoliowa 4
 • Juliusz Antoniuk, Krzysztof Bargłowski, Krystian Waszkuć – ABW Superbruk Sp. z o.o., Juchnowiec Kościelny, Hryniewicze75/5
 • Jan Lisowski – Prezes Zarządu Aerosol Metal Box Sp. z o. o., Ustka, Charnowo 36
 • Przemysław Rzodkiewicz – Prezes Zarządu „MINT” Sp. z o.o. Warszawa, ul. Gościeradowska 1/44
 • Izabela Anna Makowska – Dyrektor Zarządu Nieruchomości Inwestycje Sp. z o.o., Warszawa, ul. Bagatela 10/8
 • Jarosław Kazberuk, Cezary Kazberuk, Marcin Orłowski – Jagiellonia Judo Club
 • Wacław i Jadwiga Krahel – Restauracja „MOZART”, Białystok, ul. Rumiankowa 17

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności