Dnia 02.10.2020 r w klasach I odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły, zachowania się w przypadku spotkania osób obcych, ataku psa, powiadamiania służb ratunkowych oraz znajomości numerów alarmowych. Podczas spotkań została poruszona tematyka tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Zajęcia zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Koordynator działań profilaktycznych – pedagog szkolny Anna Samborska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności