Za test jedna osoba mogła otrzymać 11 punktów, a za plakat 5 punktów (czyli trzy osoby z klasy przy maksymalnej punktacji mogły otrzymać 33 punkty za testy i 15 punktów za plakaty- razem 48 punktów).

I miejsce – klasa VC i V E

II miejsce – klasa V D i V F

III miejsce – klasa V A

IV miejsce – klasa V B

 

flagaDzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 2004 roku.

2 maja to również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

konstytucja

Święto Narodowe Trzeciego Maja zwane najczęściej Świętem Konstytucji 3 Maja obchodzone jest od 1919 roku, jednak w okresie PRL-u zostało zniesione i następnie, w 1990 roku, przywrócone.

Świętujemy uchwalenie drugiej na świecie i najstarszej w Europie ustawy zasadniczej. Konstytucję uchwalił w dniu 3 maja 1791 roku Sejm Wielki.

 

W dniu 6 marca naszą szkołę odwiedzili żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, którzy przeprowadzili prelekcję tematycznie związaną z przypadającym na 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas ósmych i siódmych.

Prelekcje prowadzone przez żołnierzy  są częścią projektu edukacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej p.t. „Kalendarz z mundurem”. Zajęcia odbywają na podstawie przygotowanego kalendarza z zaznaczonymi tematami z historii Polski. Spotkania związane są głównie z wielkimi ruchami patriotycznymi i kluczowymi wydarzeniami z historii oręża polskiego.

                                                                                                                                                                                                                                nauczyciele historii

Dnia 5 marca 2020 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski poświęcony dziecięcej twórczości Jana Brzechwy. Skierowany był do uczniów klas II. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości Jana Brzechwy, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień oraz pobudzanie aktywności uczniów. Pojawienie się ogłoszenia o inicjatywie spotkało się z dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony uczniów. Zadaniem każdego uczestnika była prezentacja
wybranego przez siebie wiersza Jana Brzechwy. Dzieci podeszły z wielkim entuzjazmem do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich. Jury wysłuchało wielu ciekawych interpretacji wierszy słynnego poety. Po burzliwych obradach udało się wyłonić laureatów:
I miejsce – Kinga Maciorkowska i Alicja Micun
II miejsce – Aleksander Biegański i Daniel Gumieniak
III miejsce – Agata Kaczanowska i Elwira Makiewicz
Naszym artystom gratulujemy i zachęcamy do dalszego rozwijania swoich zainteresowań.

Diana Sidoruk z klasy VC i Jakub Kowalko z klasy VIIA znaleźli się w gronie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, którzy otrzymali stypendia artystyczne Marszałka Województwa na rok 2020. W dniu 4 marca 2020 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbyła się Uroczysta Gala wręczenia stypendiów. Diana i Jakub odebrali je z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego pana Artura Kosickiego.

Gratulujemy i życzymy sukcesów

Dnia 4 marca klasa II b odwiedziła Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczącego się w Pałacu Branickich. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych o charakterze prozdrowotnym. Zwiedzając Muzeum obejrzeli ekspozycję z zakresu historii medycyny i farmacji oraz poznali tajemniczy świat dawnej apteki. Dzieci miały też okazję zobaczyć gabinet okulistyczny, stomatologiczny, rentgenowski i szpital polowy z okresu międzywojennego. Największą atrakcją pobytu w Muzeum było samodzielne wykonanie przez uczniów odlewu z gipsu Pałacu Branickich.
To był niezwykły wyjazd. Obcowanie ze sztuką i medycyną dostarczyło dzieciom wielu wrażeń, zainspirowało i zachęciło do poznawania niezwykłych miejsc prezentujących wartości historyczne i artystyczne.

            W lutym 2020 szkoła podejmowała różnorodne działania i inicjatywy w związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Głównym celem DBI było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. W ramach inauguracji obchodów DBI 2 nauczycielki uczestniczyły w dniu 11.02.2020r. w konferencji z okazji DBI w Warszawie. Inicjatywa adresowana była do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi.

            Po raz kolejny nasza szkoła przyłączyła się do obchodów DBI organizując zajęcia edukacyjne dla uczniów oraz ogłaszając konkurs ,,Bezpieczny Internet” Do konkursu przystąpiło 80 uczniów z klas I – VIII, którzy zaprezentowali swoją wiedzę nt bezpieczeństwa w Internecie. Wszystkie zgłoszone prace zostały wyeksponowane w Galerii prac ,,Bezpieczny Internet”. Zajęcia edukacyjne dla uczniów przeprowadzili wychowawcy klas wykorzystując materiały edukacyjne ze strony saferinternet.pl oraz dzielnicowy III Komisariatu Policji w kl. IV – VI. W klasach VII – VIII pedagog szkolny przeprowadził zajęcia w oparciu o scenariusz #jestnaswiecej dotyczące hejtu. Uczniowie klas VIII w dniu 13.02.2020r. uczestniczyli w konferencji oraz warsztatach z okazji Europejskiego Dnia Bezpiecznego Internetu organizowanej przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji wraz z Technikum Programistycznym INFOTECH w Białymstoku i Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Wychowawcy klas podczas spotkań z rodzicami przekazali istotną wiedzę nt bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zapoznali z kampanią ,,Domowe Zasady Ekranowe”. Poprzez podjęte inicjatywy chcemy uświadomić rodzicom problem szkodliwych treści i ich odpowiedzialność za zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz dostarczyć informacji o konkretnych zasadach i narzędziach ograniczających ryzyko kontaktu dzieci z nieodpowiednimi treściami online. Internet daje wiele możliwości, zwłaszcza dzieciom, którym pomaga w nauce, zabawie, poznawaniu nowych ludzi oraz komunikowaniu się ze światem. Stanowi on jednak bardzo duże zagrożenie dla dzieci  jeżeli pozostanie bez kontroli.  Koordynator: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

 

 

Dnia 25.02.2020 r. uczniowie klasy I b odwiedzili Przedszkole Samorządowe nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”. Celem wizyty była wspólna zabawa ostatkowa. Nie zabrakło tańców, różnych zabaw i konkursów. Wszyscy wspaniale się bawili oraz miło spędzili czas.

Dnia 20 lutego 2020 r. uczniowie klasy II b wzięli udział w warsztatach sadzenia roślin w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieciaki Sadzeniaki”. Celem tej akcji jest rozbudzanie w dzieciach zainteresowań przyrodą i nauczenie podstawowych umiejętności pielęgnacji roślin. Zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Najpierw uczniowie obejrzeli bardzo ciekawą prezentację multimedialną o znaczeniu roślin w życiu człowieka. Następnie odbyły się zajęcia praktyczne, gdzie dzieci zaopatrzyły się w rękawiczki i zabrały się za przesadzanie kwiatów. Na koniec każdy z uczestników zabrał swój własnoręcznie posadzony kwiatek do domu, gdzie będzie mógł stosować poznane zasady dbania o roślinę.
Dziękujemy zespołowi Leroy Merlin za możliwość udziału w zajęciach i cudownie spędzony czas. Na pewno uczniowie będą długo wspominać tę wspaniałą lekcję przyrody.

Dnia 17 lutego 2020 r. uczniowie klasy II b mieli okazję po raz kolejny odwiedzić Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku, w której odbyły się warsztaty plastyczne. W tym nietypowym, artystycznym miejscu dzieci z dużym zaangażowaniem tworzyły piękne dzieła. Tematem prac były sowy. Twórczość uczniów można obejrzeć w naszej sali.

Dnia 14.02.2020r. uczniowie klasy VIII a uczestniczyli w zajęciach ekologicznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku. Celem zajęć było kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze oraz podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uświadomienie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działaniami Straży Miejskiej w trosce o czyste powietrze z wykorzystaniem Smogobusa.

Koordynator: Anna Samborska

Piątek, 14 lutego, upłynął uczniom naszej szkoły pod znakiem radości i życzliwości. Dzieci mogły skorzystać z poczty walentykowej i wysłać kartkę z życzeniami do wybranej osoby. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zamienili się tego dnia w doręczycieli kartek z wyrazami sympatii. Uśmiechy na twarzy odbiorców świadczyły o tym, że zapewnienia o uczuciach są niezwykle potrzebne.

Dnia 05.02.2020r uczniowie klasy VII c uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego dotyczących przygotowania do wyboru dalszej ścieżki kształcenia ,,Przedsiębiorczy i kreatywni - kształcenie kompetencji przyszłości”. Zajęcia odbyły się w siedzibie Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32. Uczniowie uczestniczyli w grze symulacyjnej ,,Kaczki” wykazując się dużą pomysłowością i przedsiębiorczością. Podczas gry uczniowie w grupach zajmowali się organizowaniem przedsiębiorstwa, produkcją i sprzedażą. Musieli sami zadbać o środki produkcji – brali kredyt, wypożyczali nożyczki, linijki, kupowali surowiec, modyfikowali produkt, aby był atrakcyjniejszy, dbali o sprzedaż, płacili podatki, a w końcu sporządzali rachunek zysków i strat. Uczestnicząc w grze, uczniowie mieli okazję sprawdzić się w pracy zespołowej (organizacja i synchronizacja działań, podział zadań, praca w stresie), w pełnieniu określonych ról, w efektywnym gospodarowaniu czasem oraz planowania działań. Gra wprowadziła elementy współzawodnictwa, każdemu zależało, by jak najwięcej zarobić. Uczniowie chętnie angażowali się w swoje role, każdy chciał być najlepszy. Grze towarzyszyły prawdziwe emocje. Niewątpliwym walorem gry był też aspekt matematyczny. Notowanie przychodów i rozchodów na karcie bilansowej wymagało niesamowitej sprawności rachunkowej. Uczniowie uświadomili, że bezbłędnie prowadzona rachunkowość czasem decyduje o zwycięstwie. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i komunikatywnością.

Wyjście zorganizowały : Anna Samborska, Barbara Brzozowska

Dnia 17 stycznia 2020 r. odbył się w naszej szkole konkurs piosenki angielskiej "Let's sing a song" organizowany przez nauczycieli języka angielskiego. Wzięło w nim udział 29 solistów z klas I - VIII. Młodzi artyści zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności wokalnych i językowych. Zgromadzeni w harcówce uczniowie, nauczyciele i rodzice nagrodzili występujących gromkimi brawami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tuż po zimowych feriach.

Karnawał to czas tańca i zabawy, stąd pomysł uprzyjemnienia ostatnich przed feriami dni nauki, a zarazem dania możliwości pokazania się uzdolnionej młodzieży naszej szkoły. W dniu 16 stycznia czworo solistów i cztery formacje zaprezentowało swoje umiejętności taneczne. Pokazy oceniało Jury w składzie: dwóch nauczycieli i dwóch uczniów, mając do dyspozycji punkty od 1 do 9. Punktowany był układ choreograficzny, poczucie rytmu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Magdalena Kaczanowska kl. IV b

I miejsce - Wiktoria Kaczurak kl. IV a

II miejsce - Marianna Fiłonowicz kl. V c

                Julia Garczyńska, Natalia Milewska kl. V e

III miejsce - Alicja Okoczuk, Oliwia Kondzior kl. V b

                  Lena Drużba, Julia Koronkiewicz, Zosia Makowska kl. IV b

                  Ewa Marcinowicz kl. V b

                  Michalina Kuchcińska, Sylwia Białowieżec, Patrycja Gieglis kl. IV b

Radosna atmosfera panująca wśród widzów świadczyła o dobrej zabawie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy. Życzymy udanych ferii.

                                                                              Samorząd Uczniowski

 

14 stycznia 2020r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. W bajkowej scenerii, przy pięknej muzyce dzieci bawiły się wspaniale. Dodatkową atrakcją były konkursy i zabawy, które dostarczyły mnóstwa radości.Najmłodsi nie zawiedli w swej pomysłowości, dzięki czemu na balu nie zabrakło księżniczek, rycerzy, piratów, czarodziejek. Na zakończenie balu przybył Święty Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieci słodkościami.

Logo Mistrzowie Matlandii 2

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.