W naszej szkole odbyły się lekcje pokazowe języka chińskiego. Uczniowie wysłuchali ciekawostek na temat chińskich znaków zodiaku, obejrzeli tradycyjny chiński taniec oraz uczyli się liczyć do 10.

 

Dnia 1.06.2023 r. odbyła się coroczna impreza organizowana przez UKS Kola 44 „Bieg Ziemi z Okazji Dni Ziemi i Dnia Olimpijczyka”. W biegu wzięło udział 405 uczniów z klas I-VIII. Uczniowie zostali nagrodzeni medalami i koszulkami. Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Rodzino trzymaj formę”. W tym samym odbył się również festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Dnia 9 maja 2023 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty pt. „Woda źródłem życia na Ziemi”. Warsztaty poprowadziły pani Edyta Chomczyk -  nauczycielka wychowania przedszkolnego z PS Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku oraz pani Katarzyna Siemieniako i Elżbieta Iwaniuk – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej z SP Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku. Nauczycielki zaprezentowały uczestnikom lekcję rozwojową z zastosowaniem autorskich pomocy do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi metodą Marii Montessori.

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Biblioteki w szkolnej bibliotece zorganizowane zostały konkursy: plastyczny dla klas I - III pt. „Moja biblioteka” oraz literacko – plastyczny dla klas IV – VIII na ilustrowany wiersz
o książce, bibliotece lub bibliotekarzu.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno młodszych jak i starszych klas.
8 maja, czyli w dniu obchodów Święta odbyło się uroczyste rozdanie nagród.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Nauczycielki bibliotekarki

 

28 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została przygotowana przez panią Grażynę Wołkowycką-Tomaszuk, panią Iwonę Birycką-Kowalską, Panią Iwonę Przestrzelską, Pana Michała Warszyckiego, panią Ewę Rojcewicz i pana Leszka Jabłonowskiego. Wystąpili uczniowie z klasy VIII a oraz z klasy IV c.

 

W dniach 14,18 i 26 kwietnia 2023r uczniowie klas VIII w ramach zajęć doradztwa zawodowego uczestniczyli w dwugodzinnych warsztatach edukacyjnych - „Zawód Żołnierz” przeprowadzonych przez p. major Małgorzatę Repnik z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku, p. Łukasza Makowskiego – edukatora Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku oraz p. Mariusza Hołub - dyrektora I LO CN – B „Feniks” w Białymstoku. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczniów ze ścieżką edukacyjną i zadaniami realizowanymi przez Wojsko Polskie oraz były świetną powtórką lekcji historii z wykorzystaniem replik będących na stanie Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku. Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach praktycznych ze znajomości udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podstawami samoobrony, zapoznali się i ćwiczyli ze sprzętem będącym na wyposażeniu Jednostek Wojskowych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Na koniec zajęć najbardziej aktywni uczniowie otrzymali od prowadzących drobne upominki.

Barbara Bożena Brzozowska – doradca zawodowy

Dnia 24.04.2023 r. odbyło się podsumowanie ekonomicznych działań i konkursów poszczególnych klas oraz wręczenie nagród uczniom w ramach projektu "Z finansami za pan brat" pod patronatem NBP. Tego dnia również uczniowie klas trzecich zmierzyli się w quizie ekonomicznym z zakresu podstawowych pojęć i zjawisk ekonomicznych. Przygotowane konkurencje, zagadki i pytania przyniosły zawodnikom wiele radości oraz ukazały wysoki poziom ich wiedzy w zakresie ekonomii. W jury zasiadły: pani Ida Stefanowicz - przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego, pani wicedyrektor Ewa Kujawska oraz pani wicedyrektor Grażyna Wołkowycka-Tomaszuk. Nagrody wszystkim uczniom ufundował NBP.

Dnia 20 i 21 kwietnia 2023 r. w naszej szkole zorganizowano akcję zaplatania warkoczyków z użyciem włosów syntetycznych lub zapinek, zainicjowaną przez jedną z uczennic klas szóstych. Na dwa dni hol na parterze zamienił się w mini salon fryzjerski.

Z akcji pozyskano kwotę 980 zł, 60 gr. Z inicjatywy uczniów pieniądze te zostaną przeznaczone m. in. na stworzenie ogrodu kwietnego przed szkołą. Zaczynamy od ogrodu różanego – rozarium. Zakupiono już 26 krzaków róż na kwotę 233,74 gr. , które uczniowie posadzą w tym tygodniu.

Serdecznie dziękujemy społeczności szkoły za włączenie się do akcji.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

Dnia  4 kwietnia 2023r  uczniowie klas VIII w ramach zajęć doradztwa zawodowego uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym z przedstawicielami I Liceum Ogólnokształcącego CN – B „Feniks” w Białymstoku, tj. z uczniami  oraz dyrektorem szkoły p. Mariuszem Hołub. W/w  szkoła  jest szkołą ponadpodstawowa 
o uprawnieniach szkoły publicznej, w której cykl nauczania kończy się  egzaminem maturalnym. Nauka w takiej szkole to nie tylko przygotowanie do  służby mundurowej, ale przede wszystkim przygotowanie do dorosłego życia, pełnego wyzwań. Liceum wojskowe,  jak i pozostałe oddziały szkoły funkcjonują od wielu lat, w wielu miastach w Polsce. W trakcie nauki uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę  oraz umiejętności praktyczne  przydatne w przyszłej  służbie w różnych formacjach mundurowych. Nabór prowadzony jest  do klas pierwszych LO z modułem wojskowym, policyjnym i strażackim. Szkoła „Feniks” to doskonała  oferta dla osób ambitnych, gotowych podejmować różne wyzwania, dla uczniów z pasją. Absolwenci szkoły „Feniks”  mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas naboru do wojskowych uczelni, do zawodowej oraz  terytorialnej służby wojskowej. Szkoła przygotowuje również solidnie uczniów do matury, którą zdaje się na koniec edukacji szkolnej.  
Barbara Bożena Brzozowska – doradca zawodowy

 

Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu. Z tej okazji uczniowie klasy 2c, w dniu 3 kwietnia wzięli udział w lekcji o autyzmie. Zajęcia miały na celu uświadomienie, że osoby autystyczne są wśród nas, mają takie same prawa, różne zdolności i zainteresowania, chcą być akceptowane i szanowane oraz pragną mieć przyjaciół.
Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach i wykazali się zaskakująco szeroką wiedzą o tematyce autyzmu.

Dnia  22 marca 2023r  uczniowie klas VIII w ramach zajęć doradztwa zawodowego uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami  i uczniami  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku. Zajęcia dotyczyły promowania szkolnictwa branżowego i technicznego,  tak poszukiwanego aktualnie  przez pracodawców na rynku pracy. Zapoznano uczniów z  ofertę edukacyjną w/w szkół oraz  korzyściami płynącymi po ukończeniu tam nauki i zdobyciu zawodu. Obserwujemy obecnie na rynku pracy  bardzo duży brak specjalistów  w różnych branżach. Trafny wybór szkoły ponadpodstawowej to szansa na odniesienie w przyszłości  sukcesu zawodowego oraz spokojne i stabilne życie z dobrym wynagrodzeniem.

Barbara Bożena Brzozowska – doradca zawodowy

Dnia 23 marca 2023 roku w Auli Magna w  Akademii Medycznej Białymstoku odbyła się uroczysta Gala, podczas której poznaliśmy laureatów XXVIII Białostockiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Była to doskonała okazja do podziękowania młodym wolontariuszom i  wolontariuszkom  za  ich dotychczasową  pracę  i  zaangażowanie na rzecz potrzebujących. Podczas gali Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski nagrodził i wyróżnił Kandydatów  do  tytułu „Wspaniałych” w trzech kategoriach: „Ósemeczki”, „Ósemki” –  „Junior” oraz Grupowej – szkolne kluby wolontariusza.
     „Ósemeczki” otrzymały honorowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Z kolei „Ósemki” statuetki Franciszka wyrzeźbione z drewna gruszy przez podlaskiego artystę plastyka Zbigniewa Wasiluka.
Laureatkami Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii ,,Ósemeczka”  zostało 2 wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariusza „Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44: Gabriela Gieglis - kl.5a i Piotr Poplawski - kl.5b,  a w Kategorii „Ósemka Junior” – Gabriela Ignaciuk  - kl.8a.
Nagrodzonym i wyróżnionym wolontariuszom oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy !!!
Opiekun Klubu: Barbara Bożena Brzozowska

Szkoła to miejsce , gdzie można odkryć i rozwijać swój talent. Szkoła to miejsce, gdzie można się swoim talentem pochwalić przez innymi uczniami, nauczycielami. Taką okazję mieli uczniowie naszej szkoły. 22 marca odbył się Wiosenny Pokaz Talentów. Jako pierwsi zaprezentowali się członkowie hip- hopowej grupy z osiedlowego klubu ,,Kaktus". Następnie oglądaliśmy pokaz mody wiosennej i ekologicznej. Poszczególne kreacje oceniało jury, które to miało trudne zadanie, bo pomysłowość naszych projektantów była ogromna. Ostatecznie zwyciężyły Oliwia Kondzior i Blanka Makiewicz, których kreacja ,,Wiosna i ekologia" zdobyła największą ilość punktów. Później prezentowali się : Gabrysia Siemieniuk ( gra na gitarze), Amelia Malewicz ( balet), Dominika Orłowska ( hula - hop), Piotr Czasun ( opowiadanie dowcipów). Gratulujemy talentów naszym uczniom i będziemy bacznie obserwować ich rozwój.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz w szczególności uczniom, którzy najpierw zaangażowali się w przygotowanie szkolnego kiermaszu wielkanocnego, a później wzięli w nim udział kupując wspaniałe wypieki, piękne ozdoby świąteczne.

Dzięki szczodrości i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej w nasze wspólne działania udało nam się zebrać kwotę 1851zl,90 gr.

Dochód z kiermaszu w całości przeznaczony zostanie na zakup materiałów, sprzętu, który uatrakcyjni naszym uczniom przerwy szkolne. Na początek, z inicjatywy uczniów, zakupiono kolorowe fotele.

Za wszelki udział w kiermaszu wielkanocnym jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Samorząd Uczniowski

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności