19 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w klasach młodszych i klasach starszych. Pani dyrektor Ewa B. Zaniewska w swoim krótkich wystąpieniach podziękowała uczniom, nauczycielom, rodzicom i innym pracownikom szkoły za całoroczną pracę dydaktyczno-wychowawczą. Najlepsi uczniowie klas I-III odebrali nagrody książkowe za swoje osiągnięcia w wielu konkursach. Podczas uroczystości zakończenia roku dla klas starszych został przekazany sztandar szkoły uczniom klas szóstych. Po krótkiej części artystycznej najlepsi absolwenci naszej szkoły odebrali nagrody książkowe a ich rodzice podziękowania. Statuetkę „Super Ucznia” odebrała uczennica klasy VIII b Angelika Głowacka. Następnie uczniowie klas IV – VIII odebrali nagrody za wybitne osiągnięcia w konkursach a także za aktywną działalność na rzecz szkoły i działalność społeczną.

Uczniowie klasy IV c mieli możliwość skorzystania z wiedzy i umiejętności strażaka PSP pana Zbigniewa Szymkiewicza, który w dniu 7 czerwca przeprowadził warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy zachować się w razie pożaru i nad wodą oraz przetrenowali udzielanie pierwszej pomocy osobie dorosłej i dziecku. Wszyscy pilnie słuchali i ćwiczyli, bo wiedzą, że te umiejętności mogą uratować zdrowie lub życie.

Dziękujemy bardzo panu Zbigniewowi Szymkiewiczowi za poświęcony czas, profesjonalizm i przekazanie nieocenionych umiejętności.

Uczniowie klasy IV C wraz z wychowawczynią

„Mistrz Języka Rosyjskiego KL. VII SP 44”

 1. Wiktoria Kirysiuk – kl. VII c
 2. Anna Gierasimiuk – kl. VII c

„Mistrz Języka Rosyjskiego KL. VIII SP 44”

 1. Konstancja Brzostowska – VIII b
 2. Katarzyna Mróz –VIII c
 3. Laura Wróbel – VIII b
 4. Karina Dudzińska – VIII c

Rozdanie nagród - 7.06.2019 godz. 13.40 s. 213

Dnia 5 czerwca 2019r odbyło się uroczyste otwarcie ,,Rumiankowego zakątka” miejsca odpoczynku i relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 im Stanisława Moniuszki w Białymstoku. Powstał on dzięki Projektowi ,,Akademia Liderów Społeczności Lokalnych” - “od przeszłości do przyszłości”. Grupa projektowa: Klaudia Charyton VIIIb, Angelika Głowacka VIIIb, Karina Dudzińska VIII c, Kasia Mróz VIIIc pod kierunkiem opiekuna Anny Samborskiej opracowała projekt inicjatywy wychowawczej przy wsparciu Dyrekcji Szkoły, Rady Rodziców, Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu”,      Samorządu Uczniowskiego oraz konserwatora szkolnego. Pomysł uczennic wziął się stąd, że brakowało uczniom miejsca, w którym można przebywać na przerwach. Uczennice wpadły na pomysł, żeby zrobić parę ławeczek na świeżym powietrzu. Pomysł okazał się strzałem w 10 i sprawia wiele radości uczniom. W imieniu grupy projektowej oraz uczniów serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do powstania ,,Rumiankowego zakątka”.

Opiekun Anna Samborska

Dnia 23 maja 2019 r uczniowie klas VIII uczestniczyli w konkursie ,,Bezpieczeństwo na 6” organizowanym przez Straż Miejską i Biuro Zarządzania Kryzysowego UM w Białymstoku.
W konkursie udział wzięło 8 zespołów uczniów szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Charyton kl. VIII b, Maja Wendołowicz kl. VIII b oraz Daniel Gutowski kl. VIII a. Uczniowie obejrzeli film profilaktyczny ,,Dopalacze”, rozwiązywali test wiedzy oraz zespołowo prezentowali udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej wykazując się szeroką wiedzą nt podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Koordynator: Anna Samborska

Dnia 22 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Piosenki Religijnej. W konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas I-III oraz 19 uczniów z IV-VIII.

Uczestnicy konkursu śpiewali na chwałę Pana solo, i nie tylko. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się dnia 04.06.2019r.

Dnia 17 maja 2019 roku uczniowie z klas VIII naszej szkoły wzięli udział w XIV Papieskim Forum Młodych, podczas którego uczestniczyli we Mszy Świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Ciereszko, a następnie wysłuchali części artystycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.

Ostatni punkt programu tegorocznego Papieskiego Forum Młodych polegał na pracy w kilkuosobowych grupach, które miały za zadanie zapoznać się z tekstem zawierającym przesłanie Świętego Jana Pawła II oraz ułożyć modlitwę do Ducha Świętego.

15 maja 2019 r. już po raz XIV w ramach szkolnych obchodów Dnia Ziemi i Dni Olimpijczyka odbył się Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny pt. „Twoja Planeta w twoich rękach”.

W konkursie wzięło udział 12 uczniów z 3 białostockich szkół podstawowych:

- SP nr 4 im. Sybiraków

- SP nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski

- SP nr 44 im. Stanisława Moniuszki

Test jednokrotnego wyboru zawierał 20 pytań z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Przyznano dwa I miejsca, trzy II, dwa III oraz trzy wyróżnienia.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe a także drobne upominki.

Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali dyplom – podziękowanie.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele przyrody i biologii – Bożena Pawluczuk oraz Adam Czajkowski.

Dnia 10.05.2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 44 im. S. Moniuszki - wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz Szkolnego Koła PCK uczestniczyli w pikniku profilaktycznym na Rynku Kościuszki. Wolontariusze w ramach obchodów 100 lecia działalności PCK przekazali pracownikom logo wykonanie przez p. M. Konopko, p. B. Brzozowską oraz p. J. Iwaniuk. Wolontariusze uczestniczyli w kweście oraz pokazach udzielania pomocy przedmedycznej.

Opiekunowie: Anna Samborska, Barbara Brzozowska

Dnia 8 maja 2019 r uczennice Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku angażujące się w działania wolontarystyczne oraz Szkolnego Koła PCK uczestniczyły w konferencji z okazji 100 lecia powstania PCK. Konferencja odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i przebiegała pod hasłem ,,OD 100 LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH”. Spotkania było okazją do przypomnienia historii PCK, działalności oraz podziękowania wszystkim, którzy pomagają potrzebującym, organizują kwesty na ich rzecz oraz uczą udzielania pierwszej pomocy. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia i medale osobom działającym na rzecz PCK oraz nagrody za rozstrzygnięte konkursy z zakresu krwiodawstwa, ratownictwa i udzielania pomocy przedmedycznej

Opiekun: Anna Samborska

13 kwietnia wolontariusze  z Samorządu Szkolnego kwestowali  w  galerii handlowej Auchan  na rzecz podopiecznych Fundacji "Pomóż Im". Żonkilowe kwesty odbywały się  w ramach akcji "Pola nadziei". Organizowane są , by wspierać misję Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Hospicjum to nie jest placówką stacjonarną : lekarze, pielęgniarki, kapelani opiekują się dziećmi i ich rodzinami w ich domach. Fundacja po raz dziewiąty włączyła się w ogólnopolską akcję promującą opiekę paliatywną, hospicyjną i ideę wolontariatu. Symbolem akcji jest żonkil. Jak co roku cebulki tych kwiatów posadziliśmy jesienią przed szkołą , by kwitnące wiosną przypominały o potrzebujących.

 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

05 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 44 w Białymstoku miało miejsce już po raz trzynasty uroczyste podsumowanie realizacji projektu ekonomicznego pod hasłem „Z finansami za pan brat”. W ramach tego projektu odbyły się warsztaty i prezentacje na temat finansów i oszczędzania oraz następujące przedsięwzięcia:

 • konkurs matematyczny uczniów klas III i II,
 • quiz ekonomiczny klas III i V,
 • konkurs plastyczny klas I-VIII „Oszczędzamy i zwiedzamy naszą ojczyznę”,
 • konkurs na album lub folder klas IV – VIII „Oszczędzamy i poznajemy piękno naszego kraju”,
 • konkurs na projekt banknotu – „100 lat niepodległości Polski” w klasach VII – VIII.,
 • wycieczka do Centrum Pieniądza w Warszawie.

Dzieciom, które wyróżniły się wiedzą ekonomiczną, zdolnościami matematycznymi i inwencją twórczą, nagrody wręczyła pani Ida Stefanowicz – przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego, głównego sponsora projektu oraz dyrekcja szkoły: pani Bożena Ewa Kujawska i pani Grażyna Wołkowycka - Tomaszuk. Konkursy cieszyły się wśród dzieci dużym zainteresowaniem, a zdobyte nagrody były świetną zachętą do udziału uczniów w różnorodnych formach aktywności. W realizacji projektu, przy wsparciu Dyrekcji szkoły, uczestniczyły panie: Iwona Rykaczewska, Luba Chilimoniuk, Ewa Dolinowska, Dorota Bartoszuk, Marta Morchal, Mariola Konopko i Leszek Jabłonowski.

organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

W piątek 5 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku odbyła się uroczysta gala wręczenia zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Na uroczystość przybyli laureaci wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, przewodniczący wojewódzkich komisji konkursowych oraz zaproszeni goście. Laureaci odebrali zaświadczenia z rąk Wicekurator Oświaty – pani Elżbiety Kamińskiej.

Uczniowie naszej szkoły zdobyli 4 tytuły laureata:

1. Maria Paciorek kl. VIII A – język polski

2. Filip Rogowski kl. VI A – matematyka

3. Kamila Ostaszewska kl. VIII A – biologia

4. Angelika Głowacka kl. VIII B – geografia

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

4 kwietnia 2019 r. odbył się po raz kolejny Festyn Regionalny „Zwyczaje i Tradycje Wielkanocne Podlasia – 2019”. Głównym celem przedsięwzięcia było kultywowanie i propagowanie tradycji wielkanocnych Regionu Podlasia oraz integracja środowisk szkolnych i lokalnych.

Honorowy patronat nad imprezą objęli :

 • Prezydent Miasta Białegostoku
 • Podlaski Kurator Oświaty

W uroczystości wzięli udział uczniowie klas I – VIII, zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz mieszkańcy osiedla. Oprawę artystyczną zapewnił występ chóru szkolnego pod kierunkiem pani wicedyrektor Grażyny Wołkowyckiej - Tomaszuk. Krótką część artystyczną przygotowała p. Marta Supińska z uczniami z klasy V c, pokaz taneczny zespołu mażoretek - instruktor p. Maria Gierasimiuk. W trakcie imprezy nastąpiło podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu na palmę wielkanocną (praca rodzinna).

Podczas trwania festynu odbyły się pokazy twórczości ludowej:

 • wykonywanie pisanek
 • robienie palm wielkanocnych
 • składanie papieru techniką orgiami

Serdecznie dziękujemy rodzicom za pyszne wypieki, które zostały sprzedane na kiermaszu. Uzyskane pieniądze zasiliły konto fundacji Pomóż Im.

Tak twierdzą uczestnicy wycieczki do stolicy, która odbyła się w dniach 28 i 29 marca 2019r. Pojechały na nią wszystkie klasy czwarte, czyli IV a, b, c, d, e i f oraz klasa V e. Uczniowie zwiedzili Stadion Narodowy trasą "Piłkarskie Emocje" obejmującą drogę piłkarza na stadion, Strefę Zawodniczą, zakamarki piłkarskiej szatni, wejście na płytę boiska oraz piłkarską Salę Konferencyjna. Kilka godzin spędzili w Centrum Nauki Kopernik, gdzie poznawali prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Obejrzeli też seans „Na skrzydłach marzeń“ w planetarium Niebo Kopernika. Wycieczka się podobała, a co najbardziej? Zdania są podzielone. To bardzo dobrze.

opiekunowie

Dnia 19 marca uczniowie klasy IIa na zaproszenie Dyrekcji i Społeczności Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Dzieci miały okazję obejrzeć przygotowane przez pracowników szkoły prezentacje ”Cukier - najkrótsza droga do próchnicy zębów” i „Zdrowa dieta i Ja”. Z aktorami przedstawienia „ O czarownicy, która o zęby nie dbała” w ciekawej formie powtórzyły podstawowe zasady higieny jamy ustnej. Każde dziecko otrzymało instruktaż i pod okiem higienistek stomatologicznych miało możliwość przećwiczyć na modelach właściwy sposób szczotkowania zębów. Uczniowie wrócili do szkoły wyposażeni w bogatą wiedzę o profilaktyce próchnicy, kolorowanki z edukacji stomatologicznej i „gipsowe, kolorowe ząbki”. Taka forma promocji higieny jamy ustnej bardzo się dzieciom podobała.