W dniach 2 i 9 grudnia 2022r uczniowie klas ósmych w ramach doradztwa zawodowego uczestniczyli w wyjściu edukacyjnym do Szkoły – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na warsztaty „Czy warto wybrać szkołę, w której nauczę się zawodu?"

Odbywające się warsztaty, w których uczniowie brali udział, to krótkie praktyczne zajęcia prowadzone przez instruktorów p. Beatę Mojsak kształcącą młodzież na kierunku fryzjerstwo oraz p. Mariusza Korolczuka - grafika komputerowa oraz fotografia.

Była to niepowtarzalna okazja, aby „na własnej skórze" przekonać się, czy kierunek o którym myśli młody człowiek, jest rzeczywiście dla niego.

Podczas warsztatów ósmoklasiści poza praktycznym doświadczeniem wykonywania zadań zawodowych w pracowni dowiedzieli się też , jak wygląda nauka w Technikum i Szkole Branżowej.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem,   a uczestnicy wychodzili bardzo zadowoleni.

Udział w warsztatach dla ósmoklasistów był BEZPŁATNY! Nie zobowiązywał on również w żaden sposób do podejmowania nauki w w/w szkole.

Koordynator wyjścia: Barbara Bożena Brzozowska i Monika Pławska

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności