Dnia  13 i 16 grudnia 2022r uczniowie klas VII i VIII w ramach zajęć doradztwa zawodowego uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, którzy  poinformowali uczniów o obecnych trendach na rynku pracy, zawodach przyszłości oraz  poszukiwanych przez pracodawców kwalifikacjach i umiejętnościach wśród kandydatów do pracy. Zajęcia dotyczyły promowania szkolnictwa branżowego. Od kilku lat na rynku pracy  obserwujemy duży brak specjalistów  w różnych branżach. Wybór szkoły ponadpodstawowej przez uczniów to bardzo trudna i odpowiedzialna decyzja, związana z przyszłym wyborem zawodu. Musi to być przemyślana i trafna decyzja, związana z posiadanymi umiejętnościami, predyspozycjami i możliwościami każdego  ucznia. Trafny wybór szkoły ponadpodstawowej to szansa na odniesienie sukcesu zawodowego w przyszłości.
Koordynator przedsięwzięcia: Barbara Bożena Brzozowska i Monika Pławska – doradcy zawodowi

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności