W dniu 03.11.2021r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki 
w Białymstoku uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej w ramach realizacji Projektu ,,Akcja relacja reaktywacja” do Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Sokole k. Żedni. Uczniowie uczestniczyli w 2 warsztatach artystycznych. Pod kierunkiem instruktorek uczniowie wykonali: ,,Mydełka glicerynowe” oraz ,,Torby ekologiczne”. Odbyło się spotkanie z leśnikiem komendantem Straży Leśnej Nadleśnictwa Żednia p. Tomaszem Tokajuk  oraz spacer ścieżką edukacyjną Puszczy Knyszyńskiej ,,Ostoja orlika”. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i proponowanych konkursach, otrzymali upominki edukacyjne przygotowane przez Nadleśnictwo Żednia. Uczniowie korzystali z atrakcji Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu  oglądając wystawy poświęcone kulturze regionu Podlasia, oraz wytwory sztuki ludowej. Był również czas na wspólne zabawy i rozmowy oraz pieczenie kiełbasek. Wyjazd został sfinansowany ze środków Miasta Białystok i zorganizowany z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz sanitarnych związanych z COVID – 19.
Opiekunowie: Anna Samborska, Barbara Brzozowska, Monika Pławska, Agnieszka Smółko

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności