1 września 2022 r. w murach XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia medali „Diligentiae – za pilność". Medal otrzymują najlepsi uczniowie. Jest on symbolem uczciwej i rzetelnej pracy oraz dążenia do zdobywania wiedzy i rozwoju. To także nagroda dla nauczycieli, którzy swoją postawą są wzorem dla swoich wychowanków.

W bieżącym roku szkolnym medal z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego odebrała absolwentka naszej szkoły Lena Kieda oraz pani Agata Krzywosz – nauczyciel biologii.

Serdecznie gratulujemy.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności