Tegoroczny Dzień Ziemi przypadł na okres nauki online, jednak uczniowie klas VII -VIII nie próżnowali i wykonywali projekty: „Strój ekologiczny”, „Pojazd ekologiczny”, plakat „Kwaśne opady”, plakat „Hałas". Najciekwawsze prace można było oglądać na z organizowanej z tej okazji wystawie.

Anna Perkowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności