W ramach programu „Dobrze jemy” podczas lekcji on-line, uczniowie klasy II b rozmawiali na temat roli wody, jaką pełni w organizmie człowieka. Uczniowie dowiedzieli się jaka część człowieka to woda oraz poszerzyli wiedzę na temat napojów korzystnych dla naszego organizmu. Zadaniem domowym uczniów było wykonanie zdrowej wody smakowej.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności