Samorząd Uczniowski niezmiennie propaguje czytanie książek. A kto może najlepiej do nich przekonać , jak nie rówieśnicy? W konkursie fotograficznym nasi uczniowie udowodnili, że nie tylko lubią czytać, ale umieją to pięknie pokazać na fotografiach. 22 kwietnia jury złożone z uczniów i opiekunów SU podsumowało konkurs i przydzieliło następujące miejsca:

1. miejsce - Karolina Gołub ( VIII b) , Partycja Ochałek ( VI d)

2. miejsce - Dominik Maciuk ( II b) , Weronika Białowieżec ( IV B)

3. miejsce - Partycja Gieglis ( Vb) , Sylwia Białowieżec ( Vb), Anna Frankowska ( VI c)

Obejrzyjcie nagrodzone prace .

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Samorząd Uczniowski

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności