W dniach 8.03 - 24.03.2021 r. świetlica szkolna przeprowadziła konkurs plastyczny pt: „Ozdoba wielkanocna”. Konkurs ten wpisany jest w naszą tradycję, gdyż był zorganizowany po raz dziewiętnasty. Celem tego wydarzenia było popularyzowanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwijanie predyspozycji twórczych takich jak: wyobraźni, fantazji, kreatywności wśród wychowanków oraz wzbogacenie ich warsztatu plastycznego.

Napłynęło bardzo dużo pięknych prac, przyznano 21 nagród i wyróżnień. Wszystkie prace były ciekawie wykonane i w różnorodny sposób obrazowały tematykę konkursu.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności