25 listopada odbył się konkurs recytatorski klas trzecich „Złota polska jesień”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów i zachęcenie ich do przezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy przed publicznością. 17 uczestników wyłonionych w klasowych eliminacjach pięknie zaprezentowało przygotowane utwory o jesieni przed rówieśnikami i jury. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy!

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności