W dniach 13 - 18.01.2022 r w klasach I - III odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszki Straży Miejskiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością oraz wiedzą nt przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

Koordynator działań profilaktycznych: Anna Samborska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności