Dnia 25.10.2021 r. uczniowie kl. I a uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych w ramach realizacji Programu ,,Dziel się uśmiechem”. Spotkanie profilaktyczne przeprowadziły słuchaczki kierunku higienistka stomatologiczna Policealnej Szkoły Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych pod kierunkiem p. Ewy Kozłowskiej. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie dotyczące higieny jamy ustnej oraz uczyły dzieci prawidłowej metody szczotkowania. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i konkursach.

Koordynator działań profilaktycznych: Anna Samborska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności