W dniach 14 i 30 marca 2022 r. z inicjatywy biblioteki szkolnej uczniowie klas pierwszych spotkali się z autorką książek dla dzieci Panią Katarzyną Janowicz - Timofiejew. Dzieci słuchały opowieści na temat minionej zimy i wspomnień z nią związanych. Autorka zaprezentowała uczniom fragment książki pt. „ O Antolce, co zimy nie lubiła”. Urozmaiceniem zajęć była gra dzieci na instrumentach perkusyjnych do akompaniamentu muzycznego. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali książki wraz z dedykacją autorki.

 

 

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności