Podsumowaniem innowacji pedagogicznej „Poprawne pisanie to jest wyzwanie” była realizacja projektu edukacyjnego Formy wypowiedzi. Na zajęciach języka polskiego uczniowie klasy VII F wykonali lapbooki, czyli kreatywną formę zaprezentowania informacji na dany temat. Każda grupa wykonała lapbook dotyczący innej formy wypowiedzi. Uczniowi za pomocą lapbooków podsumowali zdobytą wiedzę. Podczas realizacji projektu uczniowie wykazali się kreatywnością i ogromnym zaangażowaniem. Dzięki pracy metodą projektu rozwijali samodzielność, myślenie twórcze, kształtowali umiejętność pracy w grupie.

Marta Supińska

 

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności