Dnia  22 marca 2023r  uczniowie klas VIII w ramach zajęć doradztwa zawodowego uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami  i uczniami  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku. Zajęcia dotyczyły promowania szkolnictwa branżowego i technicznego,  tak poszukiwanego aktualnie  przez pracodawców na rynku pracy. Zapoznano uczniów z  ofertę edukacyjną w/w szkół oraz  korzyściami płynącymi po ukończeniu tam nauki i zdobyciu zawodu. Obserwujemy obecnie na rynku pracy  bardzo duży brak specjalistów  w różnych branżach. Trafny wybór szkoły ponadpodstawowej to szansa na odniesienie w przyszłości  sukcesu zawodowego oraz spokojne i stabilne życie z dobrym wynagrodzeniem.

Barbara Bożena Brzozowska – doradca zawodowy

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności