19 maja zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu „Lapbook o mojej ulubionej lekturze”. Jury, oceniające prace brało pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość, oryginalność, poprawność merytoryczną, ortograficzną i interpunkcyjną oraz estetykę pracy.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce  - Amelia Poluch kl. VIII c
II miejsce - Gabriela Paruch kl. VIII e
III miejsce - Eliza Wawrusiewic kl. VIII c

Rozstrzygnięty został również konkurs czytelniczy dla klas VIII  „Czy dobrze znasz lektury egzaminacyjne?”
I miejsce – Amelia Poluch kl. VIII c
II miejsce – Zuzanna Kubiś kl. VIII c
III miejsce – Sara Dudzinska kl. VIII c
                    Gabriela Kondzior kl. VIII c

Wszystkim uczestnikom dziękuję  za udział w konkursach.
Marta Supińska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności