– zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez Panią Policjantkę z Komendy Miejskiej Policji
w Białymstoku

Dnia 12 października 2021r Pani Policjantka z Komendy Miejskiej w Białymstoku przeprowadziła z wychowankami świetlicy szkolnej zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa na drodze – „Bezpieczna droga do szkoły”. Uczniowie podczas zajęć uważnie słuchali zasad bezpiecznego poruszania się po drogach a następnie poprawnie odpowiadali na zadawane pytania. Wykonali makietę znaku drogowego – „Przejście dla pieszych”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem   a dzieci wykazały się dużą wiedzą.

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności