Dnia 20 kwietnia 2021r w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku odbył się wojewódzki konkurs _”MOJA PASJA POCZĄTKIEM DROGI DO KARIERY - XII edycja” 2020/2021 pod hasłem - „Innowacyjność i kreatywność drogą do samodzielnego budowania kariery zawodowej.”

Konkurs miał charakter indywidualny i objęty był patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Odbywał się w trzech etapach, tj. szkolnym , rejonowym i wojewódzkim.

Celem konkursu było ukazanie przez uczniów ich pasji, zainteresowń i talentów oraz wykorzystania ich w planowaniu dalszej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.

Do etapu szkolnego zgłosiło się 5 uczniów naszej szkoły z klas VI -VIII:

  1. Michalina Wawrzyniuk kl.VI.B – Moja pasja - Śpiew”
  2. Filip Tomaszczuk kl.VII.A - „Ptaki – moja pasja”
  3. Pola Zdanowicz kl.VIII C - „Konie – robię to co kocham”
  4. Kamila Ochałek VIII D - „Z książką przez świat”
  5. Elina Makhaeva kl.VIII D - „Narodowe tańce czeczeńskie”.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie musieli nagrać krótki 8 – 10 minutowy filmik i opowiedzieć o swojej pasji.

Z etapu szkolnego do etapu rejonowego przeszli wszyscy uczniowie, którym bardzo gratulemy!

Do etapu wojęwódzkiego zakwalifikowała się tylko Michalina Wawrzyniuk - uczennica klasy VI B, która prezentowała przed komisją konkursową w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku swoją pasję, tj. śpiew.

Michalina swoim głosem i opowieścią o pasji oczarowała jury zostając laureatką konkursu i zdobywając II miejsce w konkursie wojewódzkim.

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Koordynator: Barbara Brzozowska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności