W dniach 5 - 7 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku z okazji obchodów PCK została przeprowadzona akcja ,,Dbajmy o siebie”. Celem inicjatywy było zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej mimo wielu ograniczeń związanych z pandemią. Podczas wydarzenia pokazaliśmy bezpieczne sposoby na utrzymywanie aktywności i dbanie o siebie w tym szczególnym czasie.

W inicjatywie aktywnie uczestniczyła społeczność szkolna: uczniowie kl. I – III stacjonarnie oraz uczniowie kl. IV – VIII online. W kl. I – III zostały zorganizowane zajęcia rekreacyjno – sportowe, natomiast uczniowie kl. IV – VIII podczas zajęć w-f prezentowali przygotowane filmiki z aktywnością ruchową. Odbyły się również zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Koordynator: Anna Samborska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności