Dnia 9 maja 2023 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty pt. „Woda źródłem życia na Ziemi”. Warsztaty poprowadziły pani Edyta Chomczyk -  nauczycielka wychowania przedszkolnego z PS Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku oraz pani Katarzyna Siemieniako i Elżbieta Iwaniuk – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej z SP Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku. Nauczycielki zaprezentowały uczestnikom lekcję rozwojową z zastosowaniem autorskich pomocy do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi metodą Marii Montessori.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności