Z okazji Dnia Bibliotekarza i Biblioteki w szkolnej bibliotece zorganizowane zostały konkursy: plastyczny dla klas I - III pt. „Moja biblioteka” oraz literacko – plastyczny dla klas IV – VIII na ilustrowany wiersz
o książce, bibliotece lub bibliotekarzu.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno młodszych jak i starszych klas.
8 maja, czyli w dniu obchodów Święta odbyło się uroczyste rozdanie nagród.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Nauczycielki bibliotekarki

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności