1.Warsztaty międzykulturowe

Pełne gier, zabaw i prezentacji warsztaty, zostały przeprowadzone w języku angielskim, przez grupę 6 wolontariuszy z różnych krajów 23.09.2022 w harcówce. Klasy zostaną zabrane przez nauczycieli języków obcych. W tym dniu, rozmawiamy w różnych językach. Po wejściu do szkoły, losowaliśmy informację w jakim języku mówimy. 😊

2.Łamańce językowe

Uczniowie znajdowali na korytarzach szkoły łamańce językowe w języku angielskim, rosyjskim i polskim. Nauczyli się mówić jak najszybciej co najmniej jednego i wzięli udział w przeglądzie.

3.Wystawa kaligramów i flag mogliśmy obejrzeć na parterze szkoły.

4.Prezentacja kraju europejskiego

Każda klasa wylosowała 1 kraj europejski i przygotowaną prezentację na jego temat zawiesiła na drzwiach swojej sali. Teraz możemy się uczyć chodząc po korytarzach. 😊

5.Kiermasz potraw

Odbył się również kiermasz potraw europejskich. Dochód zostanie przeznaczony na „POZYTYWNĄ PRZERWĘ”.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom.

 

 

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności