Dziękujemy Wam – uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice uczniów - za zaangażowanie w organizację kiermaszu charytatywnego na rzecz rehabilitacji Szymka, który od września dołączy do społeczności uczniowskiej jako uczeń pierwszej klasy.

Uzyskaliśmy kwotę 2400 zł, którą przekazano rodzicom chłopca.

Samorząd Uczniowski

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności