Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz w szczególności uczniom, którzy najpierw zaangażowali się w przygotowanie szkolnego kiermaszu wielkanocnego, a później wzięli w nim udział kupując wspaniałe wypieki, piękne ozdoby świąteczne.

Dzięki szczodrości i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej w nasze wspólne działania udało nam się zebrać kwotę 1851zl,90 gr.

Dochód z kiermaszu w całości przeznaczony zostanie na zakup materiałów, sprzętu, który uatrakcyjni naszym uczniom przerwy szkolne. Na początek, z inicjatywy uczniów, zakupiono kolorowe fotele.

Za wszelki udział w kiermaszu wielkanocnym jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Samorząd Uczniowski

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności