28.04.2021 r. odbył się konkurs czytelniczy Mity greckie nie są mi obce, w którym wzięli udział uczniowie klas V. Dzieci musiały rozwiązać test sprawdzający znajomość bogów i ich atrybutów, zdarzeń z nimi związanych oraz związków frazeologicznych, które weszły do powszechnego użycia.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce

Patrycja Gieglis VB

II miejsce

Michalina Kuchcińska VB , Kornelia Trojan VB , Olaf Mieleszko VA

III miejsce

Martyna Kulhawik VB, Sylwia Białowieżec VB

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

Marta Supińska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności