W okresie luty – kwiecień 2021 r w klasach IV - VIII odbyły się zajęcia profilaktyczne online dotyczące bezpieczeństwa, odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz profilaktyki uzależnień. Zajęcia zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, pracowników Straży Miejskiej oraz terapeutów z Ośrodka Profilaktyki ,,ETAP”. Dnia 16.04.2021r zajęciom online w kl. VII c towarzyszyła dziennikarka Polskiego Radia Białystok p. Edyta Wołosik. Zapraszam do wysłuchania relacji.

Koordynator działań profilaktycznych – pedagog szkolny Anna Samborska

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/198764

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności