W dniach 2 i 9 grudnia 2022r uczniowie klas ósmych w ramach doradztwa zawodowego uczestniczyli w wyjściu edukacyjnym do Szkoły – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na warsztaty „Czy warto wybrać szkołę, w której nauczę się zawodu?"

Odbywające się warsztaty, w których uczniowie brali udział, to krótkie praktyczne zajęcia prowadzone przez instruktorów p. Beatę Mojsak kształcącą młodzież na kierunku fryzjerstwo oraz p. Mariusza Korolczuka - grafika komputerowa oraz fotografia.

Była to niepowtarzalna okazja, aby „na własnej skórze" przekonać się, czy kierunek o którym myśli młody człowiek, jest rzeczywiście dla niego.

Podczas warsztatów ósmoklasiści poza praktycznym doświadczeniem wykonywania zadań zawodowych w pracowni dowiedzieli się też , jak wygląda nauka w Technikum i Szkole Branżowej.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem,   a uczestnicy wychodzili bardzo zadowoleni.

Udział w warsztatach dla ósmoklasistów był BEZPŁATNY! Nie zobowiązywał on również w żaden sposób do podejmowania nauki w w/w szkole.

Koordynator wyjścia: Barbara Bożena Brzozowska i Monika Pławska

 

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia biblioteka szkolna zorganizowała 3 konkursy: 

  • plastyczny pt. „Portret ulubionego Misia” dla klas I
  • literacko – plastyczny pt. „Rymowanka o ulubionym pluszowym Misiu” dla klas II –III
  • literacko – plastyczny pt. „ Komiks –Przygody Misia” dla klas IV –VI

Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy wykazali się ciekawą wyobraźnią w   wykonaniu swoich dzieł. Wpłynęło około 50 prac. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych odbyło się 29 listopada. Prace dzieci można obejrzeć na wystawie, która mieści się na korytarzu szkolnym.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Nauczyciele biblioteki

W październiku i listopadzie 2022r wychowankowie świetlicy z klas I-III oraz uczniowie niektórych klas IV-VIII w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku uczestniczyli w cyklu zajęć edukacyjnych dotyczących tematyki Powstania Warszawskiego. W trakcie zajęć lekcyjnych zapoznano uczniów z ogromem i tragedią II wojny światowej oraz patriotyzmem, odwagą, heroizmem i poświęceniem ludności w tym kobiet, dzieci i harcerzy, ale w szczególności Powstańców Warszawskich.

Uczniowie obejrzeli niektóre filmy dotyczące Powstania Warszawskiego np.: „Powstanie Warszawskie oczami dzieci”, „Warszawa-miasto ruin, „Warszawskie dzieci – dzieci
w Powstaniu Warszawskim”, „Godzina W–1 sierpnia pamiętamy – Wolność łączy”), wysłuchali piosenek ( „Dziewczyna z granatem”, „Miasto”, „Dziś idę walczyć mamo”) oraz uzupełniali karty pracy przystosowane dla odpowiedniej grupy wiekowej. Wszystkich uczniów zapoznano z postaciami Powstańców Warszawskich, ich działalnością, pseudonimami ( celem ich nadawania) oraz niejednokrotnie tragicznym losem walczących w nierównej walce z okupantem. Czytając zapiski powstańców uświadomiono uczniom, że dzięki ich odwadze
i poświęceniu możemy żyć w wolnym kraju i cieszyć się wolnością i niepodległością. Uczniowie, którzy byli na wycieczce w Muzeum Powstania Warszawskiego opowiadali rówieśnikom o wizycie i swoich przeżyciach. Zwieńczeniem cyklu zajęć edukacyjnych było wykonanie przez młodszych uczniów prac plastycznych tj: motyli biało - czerwonych, kolorowanek np. hełmu z opaską biało czerwoną, ze znakiem kotwicy, lilijki harcerskiej czy postaci powstańców.

Udział w ogólnopolskiej akcji „BohaterON w Twojej Szkole 2022” był dla wszystkich uczniów żywą lekcją historii, dzięki której pamięć o naszych Bohaterach i ich czynach przetrwa przez kolejne lata.

Zajęcia z uczniami przeprowadzili wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele historii.

Koordynator: Barbara Bożena Brzozowska, Joanna Przastek

23 listopada z inicjatywy Samorządu Szkolnego odbyła się pierwsza po długiej przerwie dyskoteka szkolna. Zaproszenie zostali uczniowie z klas IV - VIII. Frekwencja dopisała , atmosfera imprezy była niesamowita. Niektórzy  już przez dyskoteką szczegółowy obmyślili każdy element stroju, były też osoby w niecodziennych przebraniach, co tylko dodało zabawie oryginalnego charakteru. Zwyczajem dyskoteki andrzejkowej były też wróżby. Po minach wróżących można było zgadywać, że przyszłość rysuje się im w różowych barwach.

Dnia 7 listopada 2022 r. uczniowie kl. I c oraz uczniowie klasy II b, c uczestniczyli w zajęciach edukacyjno - profilaktycznych w ramach realizacji Programu „Dziel się uśmiechem”. Spotkanie profilaktyczne przeprowadziła Pani mgr Ewa Kozłowska oraz słuchaczki kierunku - higienistka stomatologiczna z Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie dotyczące higieny jamy ustnej oraz uczyli się prawidłowej metody szczotkowania zębów. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz konkursach z nagrodami.

Koordynator działań profilaktycznych: Barbara Bożena Brzozowska

 

Konkurs historyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości został rozstrzygnięty. Wpłynęło 27 prac uczniów klas IV – VIII wykonanych różnymi technikami. Wśród „inżynierów niepodległości” najczęściej portretowanym był oczywiście Józef Piłsudski, ale pojawiły się też „portrety” Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego i Wincentego Witosa. Zwycięzcami zostali:

I miejsce: Jakub Barżykowski klasa VI C

II miejsce: Emilia Sieniawska klasa VI A

III miejsce: Szymon Wawerka klasa VIII D

Wyróżnienia:

Oliwia Misiukiewicz klasa IV B

Nataniel Sienkiewicz klasa V A

Uczestnikom dziękujemy.

Zwycięzcom gratulujemy.

W miesiącu październiku 2022 roku we wszystkich klasach VI przeprowadzono zajęcia profilaktyczne „DEBATA”, którego autorem jest Krzysztof Wojcieszek Profesor nadzwyczajny PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

Adresatami programu była grupa uczniów jeszcze przed inicjacją alkoholową (wiek 12 lat). Program miał charakter uprzedzający. Jego zadaniem było zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowaniu postawy trzeźwości. Spotkanie służyło przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym uczniów i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzana podczas programu ankieta umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież.

Program oparty jest o trzy najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne wg Hansena:

STRATEGIA I – Korekta przekonań normatywnych 

STRATEGIA II – Kształtowanie systemu wartości 

STRATEGIA III – Wiedza o realnych konsekwencjach

W celu wzmocnienia działania poszczególnych strategii pracowano z uczniami metodą burzy mózgów, dramą, pracowano w grupach oraz dialogowano.

W trakcie zajęć uświadamiano uczniom możliwość wyboru zabawy na trzeźwo, co burzyło stereotyp, że nie ma zabawy bez narkotyków i alkoholu. Młody człowiek zaczynał dostrzegać alternatywne wzorce zachowań. Wskazywano także sprzeczności picia z rozwojem przyjaźni, miłości oraz ról kobiecych i męskich. Ukazywano uczniom niewidoczne straty rozwojowe dotyczące kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza w komunikacji, przyjaźni, miłości, bycia towarzyskim i umiejętności zabawy.

Podsumowując przeprowadzony z uczniami klas VI program „DEBATA” stwierdzić należy , że miał on formę krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie i miał za zadanie redukować czynniki ryzyka: poznawcze i społeczne skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu.

Obecna wersja programu znajduje się w „Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” wdrażanym przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Prowadzące zajęcia : Barbara Bożena Brzozowska i Monika Pławska

Uczniowie klas I –III uczcili 104.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości radosnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Wspólnie z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zaśpiewali m.in. „Pierwszą Kadrową”, „Szarą piechotę”, „Przybyli ułani” i „Wojenko, wojenko”. Dzieci z klas pierwszych z wielkim zaangażowaniem wykonały wspólnie piosenkę „Ziemia ojczysta”. Pięknie wybrzmiały też strofy wierszy o patriotyzmie, ziemi ojczystej, barwach narodowych i Narodowym Święcie Niepodległości. Spotkanie dostarczyło uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Z okazji 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości biblioteka szkolna przygotowała wystawę pt. ”Polacy walczący o niepodległość”. Prezentowała ona sylwetki największych działaczy niepodległościowych jak: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego. Na zgromadzonych planszach umieszczone zostały życiorysy ojców niepodległości oraz archiwalne fotografie. Wystawa miała na celu przybliżyć dzieciom i młodzieży ważne wydarzenie historyczne. Uzupełnieniem wystawy było czytanie dzieciom klas młodszych książki Anny Czerwińskiej- Rydel pt. „Ziuk. Opowieść o Józefie Piłsudskim”. Dzieci wyruszyły w podróż w przeszłość do czasów małego Ziuka, kiedy Polska nie istniała na mapie, a polskość była najdroższym skarbem.

 

Uczniowie klas IV – VIII uczcili Narodowe Święto Niepodległości biorąc udział w Patriotycznym Śpiewaniu. Głośno i uroczyście zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego” oraz m.in. „Rota”, „Pierwsza kadrowa” i „Szara piechota”.

Dziękujemy za patriotyczna postawę.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

W dniu 4 listopada 2022 r. biblioteka szkolna obchodziła swoje święto. Z tej okazji odbyły się spotkania z uczniami klas 0 i 1 podczas których dzieci rozwiązywały różne zagadki nawiązujące do bohaterów bajek i baśni. Na długich przerwach laureaci konkursów bibliotecznych: „Zakładka do książki”, „Zaproszenie na Święto Biblioteki” oraz „Plakat promujący czytelnictwo” otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Tego dnia można było również zakupić książki na kiermaszu. Każdy uczeń, który w tym dniu odwiedził bibliotekę otrzymał słodki upominek. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej.

Nauczyciele biblioteki

Dnia 27.10.2022 r. w bibliotece szkolnej odbyło się rozstrzygnięcie konkursów plastycznych pt. „Zakładka do książki” dla klas I, „Zaproszenie na Święto Biblioteki” dla klas II oraz „Plakat promujący czytelnictwo” dla klas IV-VIII.

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu Święta Biblioteki tj. 04.11.2022 r.

Wszystkie prace nagrodzone można obejrzeć na korytarzu szkolnym.

Gratulujemy zwycięzcom!

Nauczyciele biblioteki

19 października klasę I b odwiedziła higienistka stomatologiczna. Dzieci dowiedziały się jak przebiega wizyta w gabinecie stomatologicznym, jakich przyrządów używa dentysta oraz w jaki sposób prawidłowo myć zęby. Bardzo dziękujemy za przeprowadzoną lekcję.

Wróciliśmy z wycieczki. Zmęczeni, ale szczęśliwi. Odwiedziliśmy w dniach 27 i 28 września Malbork, Gdańsk, Gdynię i Sopot. Pierwszego dnia pogoda dopisała, drugiego było troszkę gorzej, ale dało się wytrzymać. Zwiedziliśmy gotycki Zamek Krzyżacki w Malborku, Gdańsk z jego Kościołem Mariackim i Dworem Artusa, a następnego dnia statek Dar Pomorza i Oceanarium w Gdyni. Pospacerowaliśmy też po słynnym sopockim molo i kupiliśmy pamiątki na Monciaku.
Jednak i tak najbardziej podobał się … nocleg.

Obejrzyjcie fotorelację.

30 września odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je jak zwykle kampania wyborcza poszczególnych kandydatów. W głosowaniu wzięły udział 344 osoby z klas IV - VIII. Oddano 334 ważne głosy.
Najwięcej głosów zdobyły:
  • Gieglis Gabriela - 88 głosów
  • Matowicka Natalia - 78 głosów
  • Dobrzyńska Izabela - 61 głosów
One to będą tworzyć Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Gratulujemy !
Opiekunowie SU

Dnia 28 września 2022 r. uczniowie klas IV – VI mieli możliwość obejrzenia pokazu historycznego grupy rekonstrukcyjnej – „Rekonstrukto”, pt. „Życie i kultura w średniowieczu. W programie zaprezentowano: przegląd ekwipunku i uzbrojenia rycerzy, a także dużą kolekcję broni i rekwizytów. Uczniowie wysłuchali informacji obyczajach i kulturze epoki średniowiecza, jak również o grach i zabawach plebejskich. By każdy uczestnik mógł jak najwięcej wynieść z pokazu, zaistniała możliwość osobistego zapoznania się z rekwizytami i strojem.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności