Dnia 04. 01.2021r. policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wspólnie z przedstawicielką Lasów Państwowych Nadleśnictwa Dojlidy, zainaugurowały „Bezpieczne Ferie 2021". W spotkaniu online uczestniczyli uczniowie klasy II b wraz z wychowawcą p. Elżbietą Iwaniuk. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością oraz wiedzą nt przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w konkursach i quizach profilaktycznych otrzymując nagrody, które zostaną przekazane po powrocie z ferii do szkoły.

Koordynator działań profilaktycznych: Anna Samborska

http://bialystok.policja.gov.pl/po2/aktualnosci/70450,INAUGURACJA-BEZPIECZNYCH-FERII-ONLINE.html

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności