Uczniowie klas III mieli okazję sprawdzić swoją ekonomiczną wiedzę podczas quizu, który odbył się w naszej szkole 29 stycznia 2021r. Czteroosobowe zespoły trzecioklasistów zmierzyły się w konkursie ekonomicznym po cyklu zajęć warsztatowych w ramach projektu „Z finansami za pan brat”. Konkurs odbył się w reżimie sanitarnym. Uczniowie mieli do wykonania różnorodne zadania związane z treściami i pojęciami ekonomicznymi. Pracę zespołów oceniała komisja, w skład której weszły panie: Ewa Kujawska – wicedyrektor szkoły i Luba Chilimoniuk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Nagrody zwycięzcom ufundował patron projektu – Narodowy Bank Polski. Wszyscy byli zachwyceni wysokim poziomem wiedzy ekonomicznej uczniów. Quiz przygotowały i prowadziły: Ewa Dolinowska, Luba Chilimoniuk, Paulina Górecka i Iwona Rykaczewska – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności