W dniach 28.09.2020 – 21.10.2020 uczniowie klas V – VIII uczestniczą w warsztatach w ramach realizacji Programu profilaktycznego ,,Moje życie wolne od uzależnień”. Zajęcia prowadzi trenerka Fundacji ,,Nowe Horyzonty” z Warszawy psycholog Anna Kossakowska. Warsztaty składają się z 3 bloków tematycznych: uzależnienia, radzenie sobie z sytuacją konfliktową, poznajemy się – osobowość i tożsamość. Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Białystok.

Koordynator działań profilaktycznych Anna Samborska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności