W dniach. 18.10.2021r. oraz 25.10.2021r. uczniowie kl. VII – VIII uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych zorganizowanych w ramach Projektu ,,Wolontariat drogą do praworządności” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Spotkania przeprowadził psychoterapeuta mgr Robert Ćwikowski. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zwiększyli świadomość prawno – karną.

Koordynator zajęć profilaktycznych: Anna Samborska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności