W tygodniu 11 -15 kwietnia odbyły się konkursy ekonomiczne dla klas piątych (wtorek) i trzecich (czwartek). Startowały po trzy klasy każdego poziomu. Dzieci z klas V bawiły się w trzyosobowych, a trzeciaki w czteroosobowych zespołach. Przygotowane konkurencje przyniosły młodym ekonomistom wiele radości oraz ukazały wysoki poziom wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i zjawisk gospodarki wolnorynkowej. W Jury zasiadły: pani Ida Stefanowicz, przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego i pani wicedyrektor Grażyna Wołkowycka-Tomaszuk. Nagrody ufundował NBP.

koordynator- Iwona Rykaczewska

Joanna Rećko

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności