Dnia 16 maja 2022r uczniowie klas siódmych i ósmych w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku spotkali się z przedstawicielami I LO CN – B im. Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku, tj. profesjonalnym Liceum Mundurowym. Spotkanie wraz z uczniami prowadził Pan Mariusz Hołub vice dyrektor placówki. Uczniowie zapoznali się z szeroką ofertą edukacyjną szkoły, autorskim programem nauczania, profesjonalna kadrą, zajęciami praktycznymi, które odbywają się podczas nauki oraz sprzętem wojskowym jakim szkoła dysponuje. Uczniowie mieli okazję przetestować zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – resuscytacji krążeniowo oddechowej, jak i zapoznać się z podstawowym sprzętem medycznym potrzebnym przy udzielaniu pierwszej pomocy na wypadek odniesienia różnych urazów.

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie zadawali dużo pytań prowadzącemu, chętnie uczestniczyli w praktycznym szkoleniu medycznym jak i w obsłudze różnego rodzaju sprzętu militarnego.

Mamy nadzieję, że poprzez dalszą współpracę oraz edukację przyczynimy się do podejmowania odpowiedzialnych decyzji przez uczniów.

Koordynator spotkania - Barbara Bożena Brzozowska i Monika Pławska – doradcy zawodowi

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności