W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości o godzinie 11.11 uczniowie klas I - VIII odśpiewali wspólnie cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Ze względu na sytuację epidemiczną śpiewaliśmy w salach lekcyjnych.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności