Szkolny Klub Wolontariusza ,,Klub Ośmiu'' oraz Świetlica Szkolna uczestniczyli
w ogólnopolskiej akcji ,,Serce za odwagę''.

Wolontariusze, opiekunowIe oraz uczniowie i nauczyciele świetlicy szkolnej wykonali własnoręcznie kartki świąteczne dla Powstańców warszawskich i Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, żyjących w Polsce, na Ukrainie, Litwie i Białorusi, którym zawdzięczamy wolną i niepodległą Polskę.

Kartki zostały przekazane   Fundacji Pamięci Narodów w Warszawie.

Myślimy, że w ten symboliczny sposób złożyliśmy podziękowanie za wielką odwagę, jaką odznaczyli się bohaterowie w czasie II wojny. Oddalismy hołd osobom, dzięki, którym na co dzień możemy bawić się, malować, tańczyć, śpiewać i poszerzać swoją wiedzę – bez przeszkód.

Wszystkim bardzo dziękujemy za wkład i zaangażowanie. Była to świetna lekcja historii i patriotyzmu!

Wielkie serce małych dzieci......

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności