30 września odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je jak zwykle kampania wyborcza poszczególnych kandydatów. W głosowaniu wzięły udział 344 osoby z klas IV - VIII. Oddano 334 ważne głosy.
Najwięcej głosów zdobyły:
  • Gieglis Gabriela - 88 głosów
  • Matowicka Natalia - 78 głosów
  • Dobrzyńska Izabela - 61 głosów
One to będą tworzyć Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Gratulujemy !
Opiekunowie SU

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności