Dnia 25.02.2021r. odbył się konkurs recytatorski „Zima w poezji” zorganizowany przez nauczycielki bibliotekarki. Uczniowie klas trzecich sami wybierali wiersze do recytacji, a ich poziom wykonania był bardzo wysoki. W wielu klasach odbyły się wcześniej eliminacje klasowe. Przyznano 2 pierwsze miejsca, 2 drugie miejsca i 2 trzecie miejsca oraz 8 wyróżnień (lista laureatów i wyróżnionych znajduje się na tablicy przy bibliotece). 4 marca br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności