Biblioteka szkolna włączyła się do akcji „Rozczytane Podlaskie”, której celem była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci oraz poznanie twórczości podlaskich pisarzy. Uczniowie starsi czytali w klasach młodszych fragmenty książek Grzegorza Kasdepke. Natomiast w bibliotece odbyły się spotkania, na których czytano na głos utwory Celiny Zubryckiej i Kuby Sosnowskiego. Wsród czytających byli: panie dyrektorki, pani psycholog, panie ze świetlicy i biblioteki oraz zaproszony gość z Politechniki Białostockiej. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem dzieci.

Nauczycielki bibliotekarki

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności