Klasy IV – VIII uczciły święto wszystkich pracowników szkoły uroczystym apelem przygotowanym przez klasę VC. Były życzenia, piosenki i występ Mażoretek.

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.

 

W dniach 13.09.2021 – 04.10.2021 uczniowie klas I – VIII uczestniczą w warsztatach w ramach realizacji Programu profilaktycznego ,,Zdrowe żywienie – mądre myślenie”. Zajęcia prowadzi trenerka Fundacji ,,Nowe Horyzonty” z Warszawy psycholog Anna Kossakowska. Zadanie współfinansowane 
z budżetu Miasta Białystok.
Koordynator działań profilaktycznych Anna Samborska

28 września 2021 r. odbyły się demokratyczne wybory Zarządu SU. Było to dla naszej społeczności szkolnej ważne wydarzenie, gdyż uczniowie świadomie dokonali wyboru swoich przedstawicieli. Wybory poprzedziła kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, na których umieścili swoje pomysły, propozycje działań . Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać głos na specjalnie wydrukowanych kartach wyborczych.

Oddano 370 głosów, w tym 360 ważnych. Najwięcej głosów uzyskały :

Kondzior Oliwia ( 63 głosy), Charyło Maja ( 57 głosów) , i Dobrzyńska Izabela ( 41 głosów) i to one tworzą Zarząd Samorządu Uczniowskiego w tym roku szkolnym. Gratulujemy!

Opiekunowie SU

Z radością informujemy, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021 brali udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i osiągnęli w nich zaszczytne tytuły laureatów i finalistów:

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Filip Rogowski kl. VIII a (opiekun – Małgorzata Kozłowska)

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Filip Rogowski kl. VIII a (opiekun – Jolanta Matel)

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego

Karyna Lankovich kl. VIII c (opiekun – Barbara Osipczuk)

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Piotr Denisiuk kl. VIII a (opiekun – Katarzyna Matyszczyk)

Serdecznie gratulujemy Laureatom i Finalistom, ich rodzicom i nauczycielom! Życzymy dalszych sukcesów!

W Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku przyznawany jest tytuł „Super Uczeń”. Jego celem jest wyłonienie spośród społeczności szkolnej klas programowo najwyższych ucznia uzyskującego nieprzeciętne wyniki w nauce i zachowaniu, zajmującego czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, wykazującego się szczególną aktywnością na rzecz szkoły, który swą postawą moralną i kulturą osobistą daje wzór do naśladowania i przynosi zaszczyt szkole.

W roku szkolnym 2020/2021 zwycięzcą został Filip Rogowski z klasy VIII a, który uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami. Wręczenie statuetki „Super Uczeń” przez Panią Dyrektor Grażynę Wołkowycką – Tomaszuk nastąpiło 25 czerwca 2021 roku podczas zakończenia roku szkolnego.

Filipowi serdecznie gratulujemy!

Dnia 16 czerwca 2021 roku w amfiteatrze na Bulwarach Św. Jana Teologa przy ul. Herberta 107 Białymstoku odbyła się uroczysta Gala, podczas której poznaliśmy laureatów XXVI Białostockiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Była to doskonała okazja do podziękowania   młodym   wolontariuszkom  i  wolontariuszom  za  ich  pracę  i  zaangażowanie na rzecz potrzebujących. Podczas gali Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wyróżnił laureatów w trzech kategoriach, tj.: grupowej - kluby wolontariusza, „Ósemeczki”, „Ósemki” - ,,Junior” i ,,Senior”. Laureaci w kategorii grupowej i „Ósemeczki otrzymali honorowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Z kolei „Ósemki” statuetki Franciszka wyrzeźbione z drewna gruszy przez podlaskiego artystę plastyka Zbigniewa Wasiluka. Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wyróżnił i nagrodził uczniów - Kandydatów  do  tytułu „Wspaniałych” w kategorii „Ósemki – junior” wśród których znalazły się 3 uczennice naszej szkoły: Wiktoria Szotko, Pola Zdanowicz i Natalia Roszkowska z kl.VIII c.

W kategorii zgłoszeń grupowych Szkolny Klub Wolontariusza ,,Klub Ośmiu” przy SP Nr 44 za dotychczasową i prężną działalność został nagrodzony przez Prezydenta Miasta Białegostoku!!! Klub reprezentowało 5 wolontariuszek, które zostały laureatkami – Zofia Przastek VIc, Kamila Ochałek VIIId, Wiktoria Szotko, Pola Zdanowicz i Natalka Roszkowska z kl.VIII c.

Laureatkami Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych” w kategorii ,,Ósemeczka”  zostały 3 wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Klubu Ośmiu” przy SP Nr 44: Patrycja Gieglis kl.V b oraz Gabriela Ignaciuk i Zuzanna Malesza kl.VIa.

Nagrodzonym i wyróżnionym wolontariuszkom oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy !!!

Barbara Brzozowska, Anna Samborska

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie klas I-III wraz z wychowawczyniami zorganizowali piknik. Czas na świeżym powietrzu dzieci spędziły aktywnie, grały w piłkę oraz w gry planszowe. Podczas pikniku zjadły przygotowany przez siebie poczęstunek. Wszystkim dzieciom bardzo podobała się wspólna zabawa oraz piknik na placu szkolnym.

 

Tegoroczny Dzień Ziemi przypadł na okres nauki online, jednak uczniowie klas VII -VIII nie próżnowali i wykonywali projekty: „Strój ekologiczny”, „Pojazd ekologiczny”, plakat „Kwaśne opady”, plakat „Hałas". Najciekwawsze prace można było oglądać na z organizowanej z tej okazji wystawie.

Anna Perkowska

W dniach 5 - 7 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku z okazji obchodów PCK została przeprowadzona akcja ,,Dbajmy o siebie”. Celem inicjatywy było zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej mimo wielu ograniczeń związanych z pandemią. Podczas wydarzenia pokazaliśmy bezpieczne sposoby na utrzymywanie aktywności i dbanie o siebie w tym szczególnym czasie.

W inicjatywie aktywnie uczestniczyła społeczność szkolna: uczniowie kl. I – III stacjonarnie oraz uczniowie kl. IV – VIII online. W kl. I – III zostały zorganizowane zajęcia rekreacyjno – sportowe, natomiast uczniowie kl. IV – VIII podczas zajęć w-f prezentowali przygotowane filmiki z aktywnością ruchową. Odbyły się również zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Koordynator: Anna Samborska

Czy wiecie czym jest popyt? Jakie są zadania NBP? Na te i równie trudne pytania z zakresu ekonomii i finansów świetnie odpowiadali uczestnicy konkursu zorganizowanego w ramach projektu „Z finansami za pan brat" pod patronatem Narodowego Banku Polskiego.

Klasę V A reprezentowali:

- Wiktoria Kaczurak

- Ignacy Lewicki

- Piotr Kowalski

-Olaf Mieleszko

- Dawid Dudziński

Klasę V B reprezentowały:

- Martyna Kulhawik

- Patrycja Gieglis

- Sylwia Białowieżec

- Oliwia Szewczuwianiec

- Magdalena Kaczanowska.

Część teoretyczna konkursu przeprowadzona została na Teamsie w dniu 21 kwietnia . Jednym punktem wygrała ją klasa VB. Drugim zadaniem uczestników było przygotowanie plakatu reklamowego produktu lub usługi wymyślonego przez zespół. Tutaj jury o punkt wyżej oceniło plakat klasy VA za pomysł latającej deskorolki.

Jury w składzie: pani dyrektor Grażyna Wołkowycka -Tomaszuk

i nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Joanna Rećko postanowiło przyznać

równorzędne pierwsze miejsce obu zespołom.

Nagrody ufundował Narodowy Bank Polski.

Gratulujemy wiedzy i pomysłowości.

28.04.2021 r. odbył się konkurs czytelniczy Mity greckie nie są mi obce, w którym wzięli udział uczniowie klas V. Dzieci musiały rozwiązać test sprawdzający znajomość bogów i ich atrybutów, zdarzeń z nimi związanych oraz związków frazeologicznych, które weszły do powszechnego użycia.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce

Patrycja Gieglis VB

II miejsce

Michalina Kuchcińska VB , Kornelia Trojan VB , Olaf Mieleszko VA

III miejsce

Martyna Kulhawik VB, Sylwia Białowieżec VB

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

Marta Supińska

W dniach 8.03 - 24.03.2021 r. świetlica szkolna przeprowadziła konkurs plastyczny pt: „Ozdoba wielkanocna”. Konkurs ten wpisany jest w naszą tradycję, gdyż był zorganizowany po raz dziewiętnasty. Celem tego wydarzenia było popularyzowanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwijanie predyspozycji twórczych takich jak: wyobraźni, fantazji, kreatywności wśród wychowanków oraz wzbogacenie ich warsztatu plastycznego.

Napłynęło bardzo dużo pięknych prac, przyznano 21 nagród i wyróżnień. Wszystkie prace były ciekawie wykonane i w różnorodny sposób obrazowały tematykę konkursu.

            Dnia 20 kwietnia 2021r w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku odbył się wojewódzki konkurs _”MOJA PASJA POCZĄTKIEM DROGI DO KARIERY - XII edycja” 2020/2021 pod hasłem - „Innowacyjność i kreatywność drogą do samodzielnego budowania kariery zawodowej.”

Konkurs miał charakter indywidualny i objęty był patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Odbywał się w trzech etapach, tj. szkolnym , rejonowym i wojewódzkim.

Celem konkursu było ukazanie przez uczniów ich pasji, zainteresowń i talentów oraz wykorzystania ich w planowaniu dalszej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.

Do etapu szkolnego zgłosiło się 5 uczniów naszej szkoły z klas VI -VIII:

  1. Michalina Wawrzyniuk kl.VI.B – Moja pasja - Śpiew”
  2. Filip Tomaszczuk kl.VII.A - „Ptaki – moja pasja”
  3. Pola Zdanowicz kl.VIII C - „Konie – robię to co kocham”
  4. Kamila Ochałek VIII D - „Z książką przez świat”
  5. Elina Makhaeva kl.VIII D - „Narodowe tańce czeczeńskie”.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie musieli nagrać krótki 8 – 10 minutowy filmik i opowiedzieć o swojej pasji.

Z etapu szkolnego do etapu rejonowego przeszli wszyscy uczniowie, którym bardzo gratulemy!

Do etapu wojęwódzkiego zakwalifikowała się tylko Michalina Wawrzyniuk - uczennica klasy VI B, która prezentowała przed komisją konkursową w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku swoją pasję, tj. śpiew.

Michalina swoim głosem i opowieścią o pasji oczarowała jury zostając laureatką konkursu i zdobywając II miejsce w konkursie wojewódzkim.

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Koordynator: Barbara Brzozowska

Samorząd Uczniowski niezmiennie propaguje czytanie książek. A kto może najlepiej do nich przekonać , jak nie rówieśnicy? W konkursie fotograficznym nasi uczniowie udowodnili, że nie tylko lubią czytać, ale umieją to pięknie pokazać na fotografiach. 22 kwietnia jury złożone z uczniów i opiekunów SU podsumowało konkurs i przydzieliło następujące miejsca:

1. miejsce - Karolina Gołub ( VIII b) , Partycja Ochałek ( VI d)

2. miejsce - Dominik Maciuk ( II b) , Weronika Białowieżec ( IV B)

3. miejsce - Partycja Gieglis ( Vb) , Sylwia Białowieżec ( Vb), Anna Frankowska ( VI c)

Obejrzyjcie nagrodzone prace .

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Samorząd Uczniowski

W dniach 15. - 19.03.2021 roku odbył się w szkole "Tydzień ekonomiczny u maluchów" w ramach projektu "Z finansami za pan brat" pod patronatem NBP. Dzieci miały do wykonania różne zadania o tematyce finansowej. Grały w grę planszową, układały puzzle i memory, rozwiązywały rebusy i krzyżówkę oraz czytały komiksy. Największą popularnością wśród uczniów cieszyła się zabawa w sklep. Dzieci podczas tych zadań świetnie się bawiły oraz doskonaliły pojęcia i utrwalały swoją wiedzę z zakresu ekonomii i finansów.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności