28 września 2021 r. odbyły się demokratyczne wybory Zarządu SU. Było to dla naszej społeczności szkolnej ważne wydarzenie, gdyż uczniowie świadomie dokonali wyboru swoich przedstawicieli. Wybory poprzedziła kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, na których umieścili swoje pomysły, propozycje działań . Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać głos na specjalnie wydrukowanych kartach wyborczych.

Oddano 370 głosów, w tym 360 ważnych. Najwięcej głosów uzyskały :

Kondzior Oliwia ( 63 głosy), Charyło Maja ( 57 głosów) , i Dobrzyńska Izabela ( 41 głosów) i to one tworzą Zarząd Samorządu Uczniowskiego w tym roku szkolnym. Gratulujemy!

Opiekunowie SU

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności