12 października 2020 r. uczniów klas I-III odwiedził pan Marian Ołdziejewski. Aktor opowiadał dzieciom o rodzajach lalek wykorzystywanych w czasie spektaklów (m.in. kukiełki, maski, pacynki, marionetki). Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali jak powstają lalki oraz w jaki sposób aktorzy posługują się nimi na scenie.

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności