W dniach 13.09.2021 – 04.10.2021 uczniowie klas I – VIII uczestniczą w warsztatach w ramach realizacji Programu profilaktycznego ,,Zdrowe żywienie – mądre myślenie”. Zajęcia prowadzi trenerka Fundacji ,,Nowe Horyzonty” z Warszawy psycholog Anna Kossakowska. Zadanie współfinansowane 
z budżetu Miasta Białystok.
Koordynator działań profilaktycznych Anna Samborska

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności