Dnia 7 listopada 2022 r. uczniowie kl. I c oraz uczniowie klasy II b, c uczestniczyli w zajęciach edukacyjno - profilaktycznych w ramach realizacji Programu „Dziel się uśmiechem”. Spotkanie profilaktyczne przeprowadziła Pani mgr Ewa Kozłowska oraz słuchaczki kierunku - higienistka stomatologiczna z Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie dotyczące higieny jamy ustnej oraz uczyli się prawidłowej metody szczotkowania zębów. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz konkursach z nagrodami.

Koordynator działań profilaktycznych: Barbara Bożena Brzozowska

 

 1460x616Logo Mistrzowie Matlandii 2 img1 logo bip

naskSzkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Deklaracja dostępności